Produktionsplanlægning til proces-produktion:
fødevareindustri, medicinalindustri og kemikalier

ROB-EX tilbyder en produktionsplanlægningsløsning tilpasset de særlige behov indenfor proces-produktion og de branchespecifikke udfordringer for fødevare, medicin og kemikalievirksomheder.  Med ROB-EX kan I styre processerne med sikker hånd og sikre, at der fx er tilstrækkelig bufferkapacitet mellem processerne. Samtidig kan I se konsekvenserne af jeres planlægning og har mulighed for at håndtere variation i processerne eller lave ændringer i planen, hvis der opstår noget uforudset. Ressourcerne i en procesorienteret produktionsvirksomhed er typisk procesanlæg, tanke og siloer.

Standardløsningen ROB-EX tager højde for de elementer af produktion til kunde- eller lagerordrer og kontinuerte processer, der kendetegner virksomheder, der arbejder med batches. Batches kan på nogle områder sammenlignes med produktionsordrer, men kræver særlig håndtering i forbindelse med planlægningen.

Genkender du disse udfordringer i jeres planlægning?

 • Flere produktionslinjer med flere varianter på hver linje
 • Mange varianter
 • CIP
 • Fysiske begrænsninger i produktionsapparatet
 • Hensyn til lagerkapacitet
 • Svingende efterspørgsel
 • Load balancing
 • CTP – Capable to Promise
 • Kontaminerings-hensyn i planlægningen fx allergener

ROB-EX udveksler alle nødvendige data med jeres ERP-system, så I ikke skal indtaste dem mere end én gang

Funktioner som er særligt velegnede til planlægning i proces-produktion

 • Pegging med overlap. Øremærkning af en mellemvare fra én proces til at indgå i en efterfølgende viderebearbejdning af mellemvaren. Understøtter også fyldning og tømning.
 • Demand satisfier. Autogenerering af ordrer på baggrund af behov, som kan være shipments eller fx en ordre om at fylde mælk i kartoner, hvor de forudgående ordrer, der producerer mælken, bliver genereret automatisk.
 • CIP makro. Oprettelse af CIP ordrer ved bestemte intervaller eller produktskift. CIP operationer indsættes automatisk i planen ud fra regler.
 • Shelf life. Fremhæver processer, der er planlagt for sent i forhold til deres (materialers) holdbarhed. I undgår spild og eventuelle bøder.
 • BOM planlægning. Kan planlægge operationer til start, når der er materialer nok, og hvor der er tank/lagersted til rådighed. Planlægningen kan udnytte muligheder for substituerende materialer.
 • Mange split-muligheder. Laves på baggrund af max batch-størrelse på ressource eller lagerbegrænsninger. ROB-EX tilpasser automatisk batch-størrelser i planen til det fysiske udstyrs begrænsninger.
 • Join. Samler batches i lots.
 • Omstillingstid afhængig af produkt og foregående produkt samt udstyr.
 • Planlægning med reservation af lagertanke indtil de er tømt.
 • Materialer og recepter. Beregning og visualisering af rå-, mellem- og færdigvarebeholdning, – forbrug og -produktion.
 • Planlægning tager højde for spild i processer.
 • Piping-begrænsninger. Planlægningen tager højde for begrænsninger i rørføringer.
 • QA operation og ressourcer kan indgå i planlægningen.
 • Per materiale: mængde total; mængde på lagersted; mængde opdelt i kategorier fx karantæne eller frigivet af QA.
 • Re-work ordrer.
 • Planlægning af vedligehold på udstyr og indvirkningen på den samlede produktionsplan.

Brancher indenfor proces-produktion


Føde- og drikkevarer

 • Gærproduktion
 • Mejerier
 • Fødevareingredienser
 • Dyrefoder
 • Vintapning

Life science

 • Medicinalindustrien
 • Kosttilskud
 • Personlig pleje produkter
 • Fiber industri
 • Bioteknologi
 • Højhygiejniske rengøringsredskaber

Kemiindustri

 • Kemikalier
 • Maling- og overfladebehandling

GOSH COPENHAGEN: Vi har registreret øget produktivitet, og det giver respekt hos alle

Dobbeltarbejde hørte til dagens orden blandt planlæggerne hos GOSH COPENHAGEN, det kendte danske brand inden for skønhedsprodukter. Sådan er det ikke længere, nu hvor virksomheden har implementeret ROB-EX til planlægning af produktionen.


Kristian Skytt Mikkelsen
Sales Director

4412 2099
ksm@rob-ex.com

Få en snak om din
planlægning