Produktionsplanlægning til proces-produktion:
fødevareindustri, medicinalindustri og kemikalier

ROB-EX tilbyder en produktionsplanlægningsløsning tilpasset de særlige behov indenfor proces-produktion og de branchespecifikke udfordringer for fødevare, medicin og kemikalievirksomheder.  Med ROB-EX kan I styre processerne med sikker hånd og sikre, at der fx er tilstrækkelig bufferkapacitet mellem processerne. Samtidig kan I se konsekvenserne af jeres planlægning og har mulighed for at håndtere variation i processerne eller lave ændringer i planen, hvis der opstår noget uforudset. Ressourcerne i en procesorienteret produktionsvirksomhed er typisk procesanlæg, tanke og siloer.

Standardløsningen ROB-EX tager højde for de elementer af produktion til kunde- eller lagerordrer og kontinuerte processer, der kendetegner virksomheder, der arbejder med batches. Batches kan på nogle områder sammenlignes med produktionsordrer, men kræver særlig håndtering i forbindelse med planlægningen.

Genkender du disse udfordringer i jeres planlægning?

 • Flere produktionslinjer med flere varianter på hver linje
 • Mange varianter
 • CIP
 • Fysiske begrænsninger i produktionsapparatet
 • Hensyn til lagerkapacitet
 • Svingende efterspørgsel
 • Load balancing
 • CTP – Capable to Promise
 • Kontaminerings-hensyn i planlægningen fx allergener

ROB-EX udveksler alle nødvendige data med jeres ERP-system, så I ikke skal indtaste dem mere end én gang

Funktioner som er særligt velegnede til planlægning i proces-produktion

 • Pegging med overlap. Øremærkning af en mellemvare fra én proces til at indgå i en efterfølgende viderebearbejdning af mellemvaren. Understøtter også fyldning og tømning.
 • Demand satisfier. Autogenerering af ordrer på baggrund af behov, som kan være shipments eller fx en ordre om at fylde mælk i kartoner, hvor de forudgående ordrer, der producerer mælken, bliver genereret automatisk.
 • CIP makro. Oprettelse af CIP ordrer ved bestemte intervaller eller produktskift. CIP operationer indsættes automatisk i planen ud fra regler.
 • Shelf life. Fremhæver processer, der er planlagt for sent i forhold til deres (materialers) holdbarhed. I undgår spild og eventuelle bøder.
 • BOM planlægning. Kan planlægge operationer til start, når der er materialer nok, og hvor der er tank/lagersted til rådighed. Planlægningen kan udnytte muligheder for substituerende materialer.
 • Mange split-muligheder. Laves på baggrund af max batch-størrelse på ressource eller lagerbegrænsninger. ROB-EX tilpasser automatisk batch-størrelser i planen til det fysiske udstyrs begrænsninger.
 • Join. Samler batches i lots.
 • Omstillingstid afhængig af produkt og foregående produkt samt udstyr.
 • Planlægning med reservation af lagertanke indtil de er tømt.
 • Materialer og recepter. Beregning og visualisering af rå-, mellem- og færdigvarebeholdning, – forbrug og -produktion.
 • Planlægning tager højde for spild i processer.
 • Piping-begrænsninger. Planlægningen tager højde for begrænsninger i rørføringer.
 • QA operation og ressourcer kan indgå i planlægningen.
 • Per materiale: mængde total; mængde på lagersted; mængde opdelt i kategorier fx karantæne eller frigivet af QA.
 • Re-work ordrer.
 • Planlægning af vedligehold på udstyr og indvirkningen på den samlede produktionsplan.

Brancher indenfor proces-produktion


Føde- og drikkevarer

 • Gærproduktion
 • Mejerier
 • Fødevareingredienser
 • Dyrefoder
 • Vintapning

Life science

 • Medicinalindustrien
 • Kosttilskud
 • Personlig pleje produkter
 • Fiber industri
 • Bioteknologi
 • Højhygiejniske rengøringsredskaber

Kemiindustri

 • Kemikalier
 • Maling- og overfladebehandling

WOCA har øget produktionen med 20 % med samme bemanding

”Hvis WOCA Denmark ikke havde ROB-EX, kunne virksomheden ikke effektivisere i det tempo, den gør. WOCA har nedlagt sit aftenskift på grund af ROB-EX – og kører 20 % mere produktion igennem med dagholdet – med den samme bemanding”


Kristian Skytt Mikkelsen
Sales Director

4412 2099
ksm@rob-ex.com

Få en snak om din
planlægning