Tips & tricks: Ændre visning af detaljepanelet til en specifik rolle

Tips & Tricks: ROB-EX giver mulighed for at ændre elementer som knapper, tekstfelter, menupunkter mv. Det kan gøres generelt eller det kan gøres rollestyret. Det kan f.ek.s være at der information en planlægger ønsker men at det er overflødigt for brugeren, der blot vil se status i ROB-EX.

Tips & tricks: Opret feriekalender

Det kan være et stort arbejde at lukke kalendere for alle firmaets ressourcer, derfor er det en god idé at oprette en generel feriekalender, fx når firmaet holder julelukket.
Den generelle feriekalender kan tilknyttes alle oprettede kalendere. Se hvordan du gør her