Digital produktionsplanlægning er vejen til resiliens


Covid-19 pandemien har gjort produktionsvirksomhederne meget mere bevidste om resiliens, altså evnen til at kunne tilpasse sig eksterne såvel som interne forandringer, påvirkninger og udfordringer uden at knække.

Mange produktionsvirksomheder peger i dag på, at de takket være den digitale omstilling har kunnet finde en vej igennem pandemien. Men for de produktionsvirksomheder der endnu ikke havde været igennem den digitale omstillingsproces da pandemien ramte os i foråret 2020, var udfordringen enormt stor. I mange produktioner kom arbejdsgange og planlægning af produktionen med udprintede arbejdslister, papirplaner, post-its og Excel ark kombineret med de daglige ture ude i produktionen til medarbejderne og maskinerne virkelig til kort, da alle med muligheden for det, blev opfordret til at arbejde hjemmefra. For hvad gør man egentlig i en produktionsvirksomhed, når samfundet lukkes ned og alle med muligheden for det, opfordres til at arbejde hjemme? Hvordan er det muligt for produktionsplanlæggeren stadig at kunne planlægge sin produktion optimalt, nu bare hjemmefra? Kan det lade sig gøre stadig at give en valid leveringstid til kunderne, rykke rundt på ordrerne uden konsekvenser og estimere ressourcer, nu bare på afstand?

Med ROB-EX kan du planlægge hvor som helst og når som helst

Hos Cimbria Manufacturing A/S i Thisted fulgte man opfordringen til hjemmearbejde, og alle der kunne, skulle således arbejde fra hjemmet, da Danmark lukkede ned i foråret 2020. Det gjaldt også for produktionsplanlæggeren Birthe Buus og resten af hendes kollegaer i planlægningsafdelingen.

”Jeg synes egentlig at vi meget hurtige blev omstillet til at det kom til at fungere. Vi manglede vores fysiske morgenmøder, men dem fik vi på Skype i stedet for. Det har faktisk fungeret godt og har haft noget positivt med sig. Nu sidder vi ved vores computere under møderne og får det hele afklaret med det samme. Det er noget nemmere at man kan slå ting op i ROB-EX i løbet af mødet og få det afklaret. Så jeg tænker at online møder er kommet for at blive,” fortæller Birthe Buus om omstillingen fra at møde ind fysisk til pludselig at skulle planlægge produktionerne hos Cimbrias i alt 4 lokationer hjemmefra.

Da det igen blev muligt at møde ind på arbejdspladsen, kunne man hos Cimbria møde ind på skift, så ikke alle mødte ind på samme tid, og det har hele tiden været frivilligt om man ville møde ind på arbejdspladsen eller arbejde hjemme. For Birthes vedkommende har hun været inde på kontoret i samlet set ca. 1 måned siden foråret 2020.

”Selvfølgelig har vi manglet at kunne gå ned i produktionen og se hvordan det hele skrider frem. Men det kan vi jo også se i ROB-EX. Så der har ikke været problemer med at planlægge vores produktion, fordi vi arbejder hjemme. Planlægningen er egentlig bare ført hjem og det er faktisk helt ligegyldigt, hvor du sidder henne og planlægger med ROB-EX,” forklarer Birthe og fortsætter ”vi har meget stor udnytte af Dashboard og det er der folk kigger på belastning og vi får det fulde overblik over samtlige lokationer. Det bliver brugt helt op i topledelsen. Vi kunne ikke leve uden og det er med på vores online morgenmøder en gang om ugen, hvor vi går det igennem med værkførerne.”

Kriser er uundgåelige – det handler om at være klar til at stå dem igennem

Covid-19 pandemien har uden tvivl været medvirkende til at mange virksomheder har fremskyndet indførelsen af digitale løsninger. Den digitale transformation har været massiv det seneste år og man må i sandhed sige at, digitaliseringen nu for alvor er kommet for at blive. Uendeligt meget mere er nu muligt og grænserne har rykket sig for hvad der tidligere kunne lade sig gøre. For det er et faktum, som kun er blevet endnu mere synlig i det seneste år, at man bliver mere konkurrencedygtig og robust, når man digitaliserer sig. Og selvom usikkerheden stadig er til stede og mange nok også tænker, hvad skal der til for at vi kan stå endnu stærkere og styrket, hvis en global pandemi gentager sig eller en anden krise opstår, så er det uden tvivl den digitale omstilling der skal være med til at fremtidssikre produktionsvirksomhederne konkurrencekraft og resiliens.

 

 

 

 

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del