Digitalisering er grobund for vækst


Mange produktionsvirksomheder oplever i dag et stort internationalt konkurrencepres, fordi der stilles store krav til effektiviteten, der kræves hurtig reaktionsevne og løbende tilpasning til markedet. Derfor er digitalisering højt på dagsordenen hos mange virksomheder, idet det er en præmis for at kunne øge væksten og konkurrenceevnen samtidig med at det styrker virksomheden i markedet.

Virksomhederne har meget at vinde i digitaliseringsprocessen

Når processer i virksomheden bliver digitaliseret, er der ofte tid og penge af hente, og det kan betyde markante forbedringer på både top- og bundlinje, da arbejdsgange forbedres og driftsomkostninger reduceres.

I forbindelse med digitalisering af produktionen ser vi at produktionen bliver langt mere effektiv samtidig med at antallet af stop og fejl minimeres og leveringssikkerheden øges. Man kommer derved hurtigere hen til den næste kunde og den næste ordre.

Digitaliseringen styrker datavaliditeten og giver samlet set et bedre beslutningsgrundlag til hele værdikæden, fordi der er fuldstændig styr på samtlige nøgletal.

Digitalisering af produktion med ROB-EX Scheduler

Optimering af produktion ved hjælp af produktionsplanlægning er et af de helt store aktiver for produktionsvirksomhederne i digitaliseringsprocessen. Det giver optimeringer og besparelser i hele værdikæden, hvilket gør det nemmere for virksomhederne at byde ind og være med på det konkurrenceprægede marked.

ROB-EX Scheduler er et visuelt og dynamisk planlægningsværktøj, der gør produktionsvirksomheder i stand til at planlægge produktionen optimalt. Gantt-diagrammet giver fuldt overblik over den samlede produktionsplan, og når forholdene i produktionen varierer, kan ROB-EX hurtigt og effektivt simulere konsekvenserne af variationen. Herved dannes et bedre og mere realistisk grundlag til forskellige løsningsmuligheder.

Det er vigtigt at hele forretningen og organisationen tænkes med i digitaliseringsprocessen. De virksomheder, der udveksler data på kryds og tværs i organisationen, får nemlig en større konkurrencefordel i forhold til dem, der ikke gør.

ROB-EX leverer data og danner grundlag for beslutninger til hele virksomheden lige fra produktionsplanlæggerne, den øverste topledelse, Indkøb, Salg, Operatører og Værkfører m.m. Med ROB-EX Scheduler bliver digitaliseringen af produktionen derved virksomhedens store konkurrencefordel og et strategisk aktiv, fordi det giver et bedre datagrundlag for beslutninger i hele værdikæden. Produktionen kan holdes kørende uden dyre afbrydelser og kundetilfredsheden stiger da leveringssikkerheden øges. Det forbedrer både top- og bundlinjen.

ROB-EX A/S sætter digitalisering højt på dagsordenen

Hos ROB-EX A/S har vi arbejdet med digitalisering af produktion i mange år, og vi har hjulpet adskillige virksomheder med at digitalisere deres produktion.

Vores konsulenter har stor erfaring med at analysere behovet og værdipotentialet hos den enkelte virksomhed samt efterfølgende implementere de løsninger, der bedst løser virksomhedens udfordringer.

Vores kunder oplever blandt andet lavere lønomkostninger, øget omsætning, forbedrede leveringstider og lavere finansieringsomkostninger.

 

 

 

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del