Jeg laver alt andet end programmeringen


”Det jeg bedst kan lide ved mit arbejde, er kontakten med kunderne – det at blive udfordret på den viden, jeg har om ROB-EX Scheduler og produktionsplanlægning og finde ud af, hvordan jeg bedst løser kundernes udfordringer gennem den viden. Og så er det rart at se sine kunder opnå konkurrencemæssige fordele, fordi de får et bedre planlægningsværktøj, der giver værdi til hele virksomheden, ikke kun til planlæggeren.

Det er jo næsten blevet en livsstil

Alex Vestergaard har været med i ROB-EX fra starten i 2001, da de fire partnere Christian Svenstrup, Hans Jørgen Lynggaard, Jens Bjerregaard og Alex Vestergaard begyndte at opbygge ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning. De fire havde sammen et firma, der beskæftigede sig med it til produktion og stødte ofte på, at kunderne kæmpede med planlægningen. Det blev startskuddet til den første prototype og den første kunde.

”Det har været sjovt at bygge ROB-EX op fra bunden, fra en prototype, der ikke kunne ret meget til et fuldt fungerende system i dag. Vi forenede vores viden om produktionsplanlægning med vores evne til at lave et overskueligt brugerinterface til at udvikle et planlægningsprogram, der kunne løse nogle udfordringer, som ikke blev løst godt nok af lokale løsninger i regneark.

Systemet skulle være let at bruge, det skulle være let at opdatere planen, når der skete variationer i produktionen, og det skulle genbruge data fra andre systemer, blandt andet ERP-systemer. Det er lykkedes rigtig godt– nu har vi et produktionsplanlægningsværktøj, som giver overblik over ordrer, belastning og fremdrift i virksomheden.

I dag koncentrerer vi os udelukkende om produktionsplanlægning. Det er jo næsten blevet en livsstil.”

Analyse, rådgivning, implementering og alt det løse der i mellem

Også i det daglige arbejde er Alex Vestergaard med hele vejen. Han fungerer som konsulent, hvor han starter med at besøge potentielle kunder og analysere deres behov. Ude hos kunden diskuterer han mulige løsninger og fremviser eksempler på, hvordan deres udfordringer kan løses. Når virksomheden har sagt ja tak til at implementere ROB-EX, er Alex med til at definere, hvordan deres løsning skal strikkes sammen, han underviser i brugen af systemet og sætter det i drift. Og følger op både i indkøringsperioden og i de efterfølgende år med eventuelle tilpasninger og udvidelser.

Alex har implementeret ROB-EX i 150 virksomheder – mindst…

”Jeg kan godt lide de længerevarende kunderelationer. Det er rart at se, når kunderne udvikler sig i programmet og følge med i, hvordan det går hos dem. Det er både det tekniske men også det menneskelige – det er sjovt at have kontakten med kunderne og komme ud og opleve virksomhederne, at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem og hjælpe den enkelte planlægger med at skabe så optimal en planlægning som muligt.

ROB-EX er jo ikke et statisk program. Det udvikler sig sammen med kunderne, når der opstår nye behov, nye metoder og områder, der skal planlægges. Hvis ikke vi snakker sammen i årets løb, så mødes vi til vores årlige brugerdag, hvor vi snakker tingene igennem.”

Alex Vestergaard har ikke det konkrete tal for hvor mange virksomheder han har rådgivet i forbindelse med produktionsplanlægning, men mon ikke det ligger omkring 150 – altså cirka 10 om året.

Kontakt

Alex S. Vestergaard, Senior Solution Specialist, partner i ROB-EX A/S
Telefon 6315 4937 og mail asv@rob-ex.com

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del