Advanced Scheduling

Variable opstillings-, omstillings- og produktionstider komplicerer planlægningsopgaven – medmindre du sætter ROB-EX til at gøre arbejdet for dig.

Planlægningsværktøj, der holder styr på opstillings- og produktionstider

ROB-EX Advanced Scheduling holder styr på korrekt produktions- og opstillingstid afhængig af produkt og maskine, også hvor der er tale om variable tider.

Du skal blot én gang for alle fodre ROB-EX med data om de forskellige tider, så tager ROB-EX automatisk højde for variationerne i tiderne ved hver eneste planlægningsopgave. Har du brug for at planlægge om og fx flytte et produkt til en anden maskine, så holder ROB-EX automatisk styr på, hvilken indflydelse det får på produktions- og opstillingstider og tager højde for dette i planlægningen.

Minimér omstillingstiden

Det er overflødigt at nævne, at omstilling koster både tid og penge. ROB-EX Advanced Scheduling planlægger jeres ordrer i den rækkefølge, der bruger mindst tid på omstilling.

Du definerer alle omstillingstider i ROB-EX i en matrice eller tabel. Herudfra beregner ROB-EX den optimale rækkefølge af produktionsordrerne og optimerer derefter sekvensen af operationer, så du bruger mindst mulig tid på at omstille maskinerne og mest mulig tid på reel produktion.

Ingen omstillingstider er for komplicerede

En omstillingstid er ikke bare en omstillingstid. Derfor kan du i ROB-EX-matricen definere alle omstillingstider og indbyrdes afhængigheder, når du fx skifter fra produkt A til produkt B eller fra produkt B til C. Måske tager det 30 minutter at omstille maskinen fra at producere A til at producere B, mens det tager 90 minutter at omstille fra A til C og 10 minutter at omstille fra B til C. Og der kan være helt andre omstillingstider, når det er fra B til A, C til A osv.

Alt dette tager vi højde for i ROB-EX og dermed også i din produktionsplanlægning.