Et åbent standardsystem til produktionsplanlægning der kan tilpasses

ROB-EX produktionsplanlægning er udviklet gennem adskillige år med fokus på produktionsvirksomheders særlige behov og problemstillinger i forbindelse med planlægningen. Det er en standardløsning, som i rigtig mange tilfælde dækker behovene i produktionsplanlægningen fuldt ud. Standardløsningen kan tilpasses og raffineres via en række specialmoduler.

Hvis du har helt specielle behov til din løsning, kan vi stadig dække dem, også hvis de ikke er dækket af standardløsningen. Det er nemlig helt enkelt at tilpasse ROB-EX til jeres helt særlige krav gennem API’en.

Tilpasninger via script eller åbent API

Vi kan foretage tilpasninger på to måder, som begge integrerer gnidningsfrit med ROB-EX:

  • Er der tale om mindre justeringer og tilpasninger, fx en planlægningsregel, kan vi løse det med et script programmeret i standardsproget Groovy.
  • Har I behov for mere avancerede tilpasninger, kan vi også programmere det til jer som et custom plug-in (vi benytter Java). Det kan fx være behov for specielle funktioner eller datafelter, som vi så kobler sammen med ROB-EX via et åbent API. Med API’et kan vi også koble jeres egenudviklede funktioner og moduler sammen med ROB-EX.

Hvis mange har det samme behov for tilpasninger

I vores løbende videreudvikling af ROB-EX samler vi blandt andet op på individuelle tilpasninger og vurderer, om der er kritisk masse bag behovene for disse tilpasninger, så de skal udvikles som en del af standard-ROB-EX.

I denne vurdering spiller vores årlige ROB-EX Brugerdag en vigtig rolle til opsamling af feedback, idéer og ønsker fra vores brugere.

JP Air Tech: Med ROB-EX er det lykkes os at vokse med hele 30%

Der er kommet så meget mere ro ude i produktionen nu. Der er et meget bedre flow i vores ordrer, så vi kommer aldrig mere bagud. Nu kan vi bedre finde ud af, hvad der sker i de enkelte processer. Det giver os et bedre overblik, og vi kan se, hvor meget kapacitet, der er tilbage. Siden vi fik ROB-EX, er vi vokset med 30-40%. Det havde ALDRIG kunnet lade sig gøre, hvis vi ikke havde ROB-EX og dermed styr på vores produktion. Nu har vi fuldt overblik over vores ordrer og dermed et meget bedre flow. Samtidig har vi minimeret tiden på at opdatere hele tiden, som vi skulle gøre tidligere. Det slipper vi for nu, fordi ROB-EX opdaterer automatisk.

Ambercon: Nu kan alle medarbejdere se direkte i ROB-EX, hvad der skal produceres og hvornår.

ROB-EX kom ind i billedet, fordi vi skulle have et nyt ERP, og vi vurderede, at der ville være for meget der skulle udvikles, hvis vi skulle fortsætte med planlægning i ERP. Vores ønske var blandt andet, at det skulle være grafisk planlægning. Det skulle ikke bare være lister. Tungen på vægtskålen blev også, at vi her kunne få et system, der henover tid udvikler sig. Det kan ERP ikke, for det er bare sådan, som det er. Så hvis man skal se frem i tiden, så er ROB-EX en meget bedre løsning.