Materialer og lagerstyring

I nogle virksomheder har materialeforbrug, lagerbeholdning og lagerstyring stor betydning for de planlægningsmæssige beslutninger, virksomheden tager. For denne type virksomhed vil materialemodulet fra ROB-EX give det nødvendige overblik og den klarhed, som gør, at I træffer de rigtige beslutninger omkring lagerstyring og materialeforbrug.

Grafisk fremstilling af materialeforbruget

Med materialemodulet – BOM (Bill of Material) – kan du forudsige dit materialeforbrug og fremskrive og visualisere lagerbeholdningen (den såkaldt projekterede lagerbeholdning) af både råvarer, mellemvarer og færdigvarer. Den grafiske visning i produktionsplanlægningssystemet gør det let at se, hvordan forbrugsmønstre og lagerbeholdninger vil udvikle sig ved en given produktionsplan.

Du kan se, om produktionsplanen resulterer i mangel på materialer eller lagerkapacitet – hvornår det eventuelt vil ske og i hvilket omfang. Materialeforbruget er vist i grafer, og de røde tal fortæller, hvor stor en mængde råvarer, du kommer til at mangle.

Optimeret indkøb og fuld udnyttelse af kapacitet

Med planlægningssystemet får du nemmere ved at indkøbe de rette mængder råvarer/materialer, så du både opnår indkøbsrabatter og udnytter lagerkapaciteten mest hensigtsmæssigt. Fx ved først at bestille nye materialer, når du mangler dem, så de ikke optager plads på lageret i længere tid.

Når du kan se, at du kommer til at mangle materialer, kan du sørge for at bestille nye råvarer hjem i tide, eller du kan ændre planen, så maskiner og operatører ikke står stille, fordi der mangler materialer.

Funktioner i materialemodulet

Inkluderede funktioner i ROB-EX Materials er:

  • Definition af materialer
  • Klassifikation af materialer
  • Definition af lagerlokationer
  • Min/max lagerniveau
  • Planlagte materialetransaktioner
  • BOM – Bill of Material – per planlagt operation, som definerer forbrug, produktion og grafer for materialer
  • Pegging med overlap.

Årdal Maskinering: Kompleks produktionsplanlægning

“Når vi får en ordre ind, består den ofte af 40-50 enkeltdele, som vi skal producere i forskellige processer, og som måske undervejs skal forbi en af vores mange underleverandører ...

ODIN Engineering: Det visuelle overblik gør os klogere på, hvad der sker lige nu og i morgen

Tidligere var planlægningen en tidskrævende proces, som var ret lukket omkring planlæggerne. Det var svært at dele planerne med andre, fordi de var indforståede og svære at afkode. Med ROB-EX er planlægningen blevet transparent og synlig for alle.