En fleksibel og opdateret køreliste og produktionsplan – hele tiden

Selv den bedste produktionsplan holder kun til den møder virkeligheden – i form af både planlagte og uforudsete hændelser.

ROB-EX Operator forbedrer og letter kommunikationen mellem planlægger og operatør, så I hurtigt og fleksibelt kan reagere på ændringer og planlægge om. Med ROB-EX Operator sikrer I samtidig, at produktionsplanen bliver kommunikeret til alle medarbejdere, at der hele tiden bliver fulgt op, og at alle øjeblikkeligt får adgang til den opdaterede plan.

Operatøren har adgang til opdaterede kørelister

Med ROB-EX Operator er du som operatør i produktionen koblet direkte på ROB-EX med adgang til opdaterede, online kørelister med overblik over, hvem der skal lave hvad og hvornår.

Du kan følge fremdriften i produktionen og se status på de planlagte aktiviteter, og du kan løbende melde status og færdiggørelse af aktiviteterne tilbage i produktionsplanen.

Planlæggeren kan følge med i produktionen

Operatørernes tilbagemeldinger om aktiviteterne i produktionen bliver registreret direkte og online i ROB-EX produktionsplanen. Som planlægger har du derfor hele tiden overblik og kan følge med i, hvordan dine planlagte aktiviteter skrider frem, så du kan planlægge realistisk.

Hvis en aktivitet, operation eller ordre tager kortere eller længere tid end forventet, kan du ændre produktionsplanen og straks se konsekvenserne og den naturlige variation i operationen, så du kan kompensere eller udnytte variationen.

Hverken operatør eller planlægger er bundet til pc’en

Hverken som operatør eller planlægger er du begrænset af at skulle være ved en pc for at arbejde med ROB-EX. I stedet har du online adgang til ROB-EX via en webbrowser fra din iPad, tablet eller smartphone.

Tag kørelisten med rundt i produktionen, og brug den til at distribuere arbejdsinstruktioner, tegninger eller andre dokumenter og informationer om en ordre eller operation til medarbejderne, mens du går din runde. På turen rundt i produktionen opdaterer og redigerer planlæggeren de enkelte ordrer i planen. Tag kørelisten og produktionsplanen med til møder, hvor I skal gennemgå listen og planen sammen med dagens eller ugens fremdrift.

Med online adgang til ROB-EX arbejder  ikke kun planlægger og operatør, men hele virksomheden, hele tiden med den samme realtids-opdaterede produktionsplan.

Følg os på LinkedIn


Kristian Skytt Mikkelsen
Sales Director

4412 2099
ksm@rob-ex.com

Få en snak om din
planlægning