ROB-EX Web Planner

Planner – et visuelt planlægningsværktøj

ROB-EX Planner er hovedmodulet i ROB-EX Scheduler. Planner indeholder et alsidigt finplanlægningsprogram, som vi sætter op til din konkrete planlægningsopgave. Hovedmodulet er et stærkt visuelt værktøj til produktionsplanlæggere i industrivirksomheder.

I programmet definerer du det produktionssystem, du skal planlægge og tilføjer bagefter løbende nye ordrer i en rullende plan.

Produktionsplanlægning – alene eller flere sammen

ROB-EX Planner fungerer både som enkelt- og flerbrugerløsning til produktionsplanlægning. Med en enkeltbrugerløsning kan du redigere planer og gemme dem som filer og dele dem med andre brugere, ligesom I kan med dokumenter og regneark.

Med en flerbrugerløsning arbejder flere planlæggere samtidig i samme plan. Det giver dig et stærkt værktøj til fx at understøtte samarbejde og koordination mellem flere planlægningsområder.

Prøv dig frem og find den bedste plan med Gantt-skemaer

Et interaktivt Gantt-diagram sikrer, at du kan se og redigere planen, og du kan lave ”hvad nu hvis”-simulation. Du kan fx prøve dig frem med forskellige rækkefølger på dine ordrer for at afprøve, hvordan du bedst udnytter din kapacitet, om du kan undgå overarbejde, eller om du kan bruge dine maskiner og operatører mere optimalt.

Planlæg med begrænset kapacitet

ROB-EX Scheduler arbejder med ressourcer (maskiner og personale) og ressourcekalendre, som definerer kapaciteten for dine ressourcer. Programmet bruger informationen til automatisk at beregne gennemløbstiderne, når du planlægger med begrænset kapacitet, så du kan beregne realistiske leveringstider.

Opret operationer og ruter

Du opretter operationer ved at navngive dem med fx fræsning, bukning osv. og tilknytte de ressourcer, der kan udføre operationen. Bagefter definerer du ruterne som en rækkefølge af operationer med opstillingstid, operationstid (fast eller beregnet) m.m. Bindinger mellem operationer kan håndtere kø-, transport- og opstillingstid, og de kan være “hårde” eller fleksible.

Produktionsordrer opretter du med ordrenummer, antal færdigvarer, leveringsdato og rute, og du planlægger ordren manuelt eller automatisk ud fra dine foretrukne planlægningsregler.

Planlæg manuelt eller automatisk

Planlægningen foregår dynamisk ved, at du bruger din computermus direkte i det grafiske Gantt-diagram, manuelt ved at flytte med musen eller automatisk ved hjælp af regler for fx forlæns og baglæns planlægning. Kalendere for ressourcerne og deres belastning får du også vist grafisk, så du let kan vurdere kapaciteten i din produktion.

Funktioner inkluderet i ROB-EX Planner:

 • Modellering af ressourcer
 • Kapacitetskalendre
 • Operationer
 • Ruter
 • Gantt-diagram visning og redigering
 • Belastningsgraf
 • Farvekodning fx for ordrer, der overskrider tidsfrist
 • Liste over produktionsordrer
 • Forlæns og baglæns planlægningsregler
 • Standardrapporter m.m.
 • Planner findes både til Desktop og til Web

Cabinplant: Fuldt overblik over tidsforbrug og omkostninger

Cabinplant er markedsledende inden for fremstilling af komplette produktionsanlæg til fødevareindustrien og leverer nøglefærdige anlæg overalt på kloden.