Slut med brandslukning og håndbæring af produktionsordrer i plastindustrien

Har du også svært ved at se fremad og vurdere konsekvenser af nye ordrer, ændringer, værktøjer, mandskab, materialer og variationer?

Med ROB-EX får du et visuelt overblik over din planlægning – dine primære og sekundære ressourcer – så du kan planlægge din kapacitet og undgår flaskehalse. Du kan planlægge maskiner, værktøjer, mandskab og type af mandskab samtidig og levere information til ledelsen om aktuel kapacitet og forventet leveringstidsoverholdelse.

Mange plastvirksomheder har fået større overblik, mere præcise leveringstider, de sparer tid og reducerer gennemløbstiden ved at bruge ROB-EX.
”I de første tre år med ROB-EX blev vores ordremængde tredoblet, uden at vi ansatte flere medarbejdere. En del af æren for dette vil jeg tilskrive ROB-EX. Uden dette værktøj til at planlægge vores produktionsordrer, ville vi ikke have haft en chance for at overskue fremdriften af ordrerne i produktionen.”

Henrik Jylov, administrerende direktør, OTV Plast

Læs hele referencen fra OTV Plast her.

Book en workshop nu og bliv afklaret om jeres krav og ønsker til en planlægningsløsning

En ROB-EX workshop er en effektiv genvej til at afklare virksomhedens krav til planlægningen og afprøve mulighederne i ROB-EX i jeres eget produktionsmiljø.

På workshoppen lægger vi en detaljeret køreplan, hvor interessenter, krav og ønsker er afdækket og afstemt, og I får afprøvet mulighederne i ROB-EX Scheduler tilpasset jeres eget produktionsmiljø.

Book din workshop nu

Tag fat i Jesper Larsen på jsl@rob-ex.com eller telefon: 30721130

”Jeg har selv implementeret ROB-EX i flere virksomheder. I min sidste ansættelse gik vi fra at levere 35 % af alle ordrer for sent til at levere 99,8 % af alle ordrer til tiden, takket være ROB-EX.”
Jesper Larsen, CCO, ROB-EX

Book din workshop nu: ring på 3072 1130 eller skriv på jsl@rob-ex.comDet opnår du på workshoppen

  • Vi opbygger en ROB-EX-prototype ud fra jeres behov
  • I ser, hvordan ROB-EX Scheduler planlægger produktionen optimalt baseret på jeres egne ordre- og produktionsdata
  • Vi justerer og tilpasser prototypen i løbet af workshoppen ud fra jeres ønsker og behov og vores erfaringer og anbefalinger.

Efter workshoppen præsenterer vi prototypen for jer sammen med en opsummerende rapport med løsningsbeskrivelser, anbefalinger, investeringsforslag og det samlede potentiale for jer.