MBE: Færre fejl i planlægningen er en god investering

Kundetilfredshed

MBE har mere end 50 års erfaring i betonelementbranchen og udvikler løbende deres produktionsmetoder, så de til enhver tid kan matche kravene i den nationale og internationale byggeindustri. De kan projektere ud fra et hvilket som helst projekteringsgrundlag, alt efter kundens ønsker og behov, og deres medarbejdere følger op på sagerne, så elementerne kan blive leveret til deres kunders tilfredshed.

Har minimeret fejl i indtastninger

Anders Sørup er produktionschef hos MBE og siger om investeringen i ROB-EX: ”Vi forsøgte at få et overblik over vores igangværende produktioner ved hjælp af et Excel regneark, men det var tungt at arbejde med, og vi oplevede af og til også fatale fejl på grund af fejlindtastninger. Derfor besluttede vi at investere i ROB-EX, og samtidig få planlægningsprogrammet integreret til vores Dynamics NAV ERP-system. Det betød bl.a., at vi kunne undgå dobbeltindtastninger af data, og det har helt klart minimeret antallet af fejl i vores planlægning”.

Et godt grafisk overblik

MBE opretter alle deres ordrer i Dynamics NAV, og når de skal planlægge i produktionen, bliver alle data automatisk udvekslet med til ROB-EX. De har fået et godt grafisk overblik over alle vore igangværende produktionsordrer. De kan straks se, hvis det kommer til at knibe med at levere til lovet tid, så kan de justere i ROB-EX med det samme, og ændringerne bliver automatisk ført tilbage til Dynamics NAV. Ydermere får MBEs sælgere et godt overblik over de igangværende projekter, så de ret præcist kan se, hvornår de kan love levering til nye projekter.

En væsentlig sidegevinst

Når ordrerne er oprettet, udarbejder tegnestuen detaljerede tegninger i AutoCad over de elementer, som de skal producere.

Ved hjælp af ROB-EX Vieweren har alle medarbejdere adgang til at se produktionsdata og tegninger, og hvis medarbejderne har brug for at kigge specifikt på enkelte detaljer, kan de zoome ind på tegningen, og detaljen kan udskrives på en printer i produktionen.

Denne funktion sparer tid for medarbejderne i produktionen, og det har været en væsentlig sidegevinst, som MBE ikke havde forventet, da de startede med at planlægge i ROB-EX.

En god investering

”ROB-EX har været en fantastisk god investering for os, og vi er meget glade for at bruge systemet i vores daglige arbejde med at gennemføre produktioner så optimalt som muligt”, siger Anders Sørup.

Om kunden

Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik A/S, også kaldet MBE, er en danskejet virksomhed, som fremstil- ler betonelementer til kontor-, industri- og boligbyggerier. MBE er mange entreprenørers foretrukne leverandør af betonelementer til elementbyggeri over hele Danmark. ROB-EX Scheduler giver MBE bedre overblik og øger  leveringssikkerheden.

Udfordringer

At få bedre styring og overblik over igangværende produktioner for bedst muligt at sikre levering til lovet tid

Løsninger

  • ROB-EX planner
  • ROB-EX plus
  • ROB-EX integration
  • ROB-EX macro
  • ROB-EX multi-user

Fordele

  • Langt færre fejl hurtigt og let at ændre i planerne
  • Meget bedre overblik over igangværende produktioner
  • Data tilgængelig for alle

Del