Kjærgaard: Fleksibel udnyttelse af overskydende kapacitet

Nyt projekt

Hos Kjærgaard bliver nye ordrer oprettet som projekter i ERP systemet med estimeret timeforbrug per projektfase som fx planlægning, montage, programmering, dokumentation og indkøring. Oprettede projekter bliver overført til videre planlægning i ROB-EX.

Løbende projektopfølgning

Firmaets mange montører er oprettet i ROB-EX, og det er den enkelte afdelingsleder, som har ansvaret for at fordele arbejdsopgaverne på delprojekterne. Når opgaverne på et projekt er tildelt de enkelte montører, kan de udskrive arbejdssedler til hver medarbejder. Alle medarbejdere har også elektronisk adgang til ROB-EX, hvor de kan følge projektet og de resterende arbejdsopgaver for hver enkelt og for alle tilknyttede medarbejdere. Mindst en gang per uge skal medarbejderne indrapportere tidsforbrug per arbejdsopgave. Tidsforbruget på projekterne bliver registreret i ERP systemet og derefter udvekslet med ROB-EX.

I ROB-EX kan afdelingslederen følge fremdriften i projektet, og løbende vurdere projektforløbet i forhold til estimeret afleveringstidspunkt. Det giver afdelingslederen mulighed for at tilføre et projekt ekstra ressourcer i tide eller tage ekstra opgaver ind, hvis der er overskydende kapacitet i afdelingen.

Ekstra fleksibilitet

Lars Johansen, afdelingschef hos Kjærgaard, siger om ROB-EX: ”Vi har syv afdelingsledere, der har til opgave at detailplanlægge projekterne ved at fordele arbejdsopgaverne for alle montørerne. Afdelingslederne kan se alle montører i ROB-EX, uanset hvilken afdeling den enkelte montør tilhører. Det giver ekstra fleksibilitet, fordi overskydende kapacitet kan flyttes til afdelinger, som mangler medarbejdere.”

Et godt overblik

Via ROB-EX kan Kjærgaard løbende følge arbejdsopgaverne og fremdriften via tilbagemelding fra medarbejderne, og det giver et rigtig godt overblik over den aktuelle status for hvert delprojekt og hver medarbejders opgaver. Den elektroniske kalender er lagt ind i ROB-EX, så afdelingslederne kan se planlagt ferie for hver medarbejder. De registrerer også sygdom og andet fravær i ROB-EX, som påvirker tidsplanen for projekterne. Tidligere brugte de Excel til planlægningen, men det blev alt for tungt og tidskrævende at vedligeholde.

”Med ROB-EX har vi fået det værktøj, vi har ledt efter. ROB-EX sparer os mange timer dagligt til planlægning og projektopfølgning, og jeg er ikke i tvivl om, at vi har tjent investeringen i ROB-EX hjem mange gange”, siger Lars Johansen.

Om kunden

Kjærgaard A/S er totalleverandør inden for automation og installation til den producerende industri. Fra bygningsinstallation over opbygning af tele- og datanetværk til de mest avancerede maskinstyringer og robot- celler. ROB-EX sparer dagligt Kjærgaard mange timer til planlægning og projektopfølgning.

Udfordringer

At få overblik over igangværende projekter samt styre og koordinere montørernes arbejdsopgaver, så leveringstider kan gives og overholdes

Løsninger

  • ROB-EX planner
  • ROB-EX plus
  • ROB-EX project
  • ROB-EX integration
  • ROB-EX multi-user

Fordele

  • Optimal udnyttelse af virksomhedens medarbejdere
  • Større leveringssikkerhed

Del