Rynkeby Maskinfabrik: Forbedret leveringsevne og valide leveringsdatoer

De spænder bredt

Rynkeby Maskinfabrik har kunder fra mange forskellige brancher, bl.a. bremseproducenter, køleindustri, pumpeproducenter, kraftvarmeanlæg, landbrugsindustri, vindenergi m.fl. Opgaverne er alle slags fræse-, dreje- og slibeprocesser i små og større emner. Fx gearkasser, bremsekomponenter, stangbearbejdede emner, stempler, skruekompressorhuse og hurtigløbende spindler. Materialerne spænder fra stål til aluminium, støbegods og rustfrit stål. Rynkeby Maskinfabrik er også totalleverandør at komplette løsninger.

Planlægningen var unøjagtig og tidskrævende

Før investeringen i ROB-EX havde Rynkeby Maskinfabrik et andet planlægningssystem, som ikke fungerede ordentligt. Derfor foregik produktions- planlægning primært med papir og saks. Når en ordre kom ind på e-mail, blev den gjort klar til produktion i C5. Ordrens kalkulerede tid og alle operationerne blev klippet ud i pap og sat på en gantt tavle. Denne måde at planlægge på tog lang tid, og når der skete ændringer, måtte de flytte alle papstykkerne til den givne ordre til nye placeringer. En omfattende og tid- skrævende opgave, som samtidig betød, at det var svært at give kunderne valide ordrebekræftelser.

ROB-EX  har gjort en forskel

Investeringen i ROB-EX har betydet forandringer i planlægningsprocessen for Rynkeby Maskinfabrik. Når ordren er indtastet og behandlet i C5, bliver den nu udvekslet til ROB-EX. Her bliver den planlagt, så den ikke forsinker andre ordrer og samtidig overholder leveringsdatoen. Ud fra dette sender Rynkeby Maskinfabrik en ordrebekræftelse til kunden.

Ordrens fremdrift gennem produktionen bliver vist i ROB-EX, både hvad angår igangsætning og antal producerede emner. Når operationer bliver færdigmeldt, ses det også i ROB-EX. Til sidst ender ordren i forsendelsesafde- lingen, hvor de pakker og laver følgeseddel, og ordren bliver nu vist som færdigmeldt i ROB-EX.
Når operatørerne via skærme i produktionen melder ind, hvor meget de har nået, bliver ROB-EX opdateret via import fra C5, og produktionsplanen og status på alle ordrer i planen er opdateret.

Øget produktivitet

ROB-EX sikrer, at ordrerne bliver planlagt med et minimum af ventetid i produktionen, og det betyder, at Rynkeby Maskinfabrik kan få flere ordrer igennem uden at ændre på antallet af maskiner eller medarbejdere, men blot ved at udnytte den allerede eksisterende kapacitet bedre. Det betyder øget omsætning og bedre indtjening.

Bedre leveringsevne

Allan Bang Steffensen, produktionschef hos Rynkeby Maskinfabrik, siger om investeringen: ”Vi har forbedret vores leveringsevne, fordi vi nu har et effektivt værktøj til at styre produktionsplanlægningen. Vi kan give en valid leveringsdato, og hvis alt ikke går som forventet, kan vi i god tid informere kunden, og derved stadig være en pålidelig leverandør. Samtidig er der blevet bedre tid til opfølgning ude i produktionen, fordi planlægningen i ROB-EX sparer tid i forhold til systemet med papstrimlerne.”

Om kunden

Rynkeby Maskinfabrik A/S er underleverandør til en lang række af brancher. De er en moderne virksomhed med 24 timers drift, som har fokus på et godt samarbejde med kunderne. ROB-EX Scheduler har betydet bedre udnyttelse af kapaciteten, og bedre kundeservice i form af præcise leveringsdatoer.

Del