Odense Bolig: Forkromet overblik over arbejdsopgaver

Klar målsætning

Odense Bolig har en klar idé om at udbyde kvalitetslejemål inden for primært boliglejemål med et højt serviceniveau overfor lejerne og til absolutte konkurrencedygtige priser. Selskabets målsætning er hele tiden at følge udviklingen og løbende forbedre hele ejendomsporteføljen, således at de enkelte ejendomme fremtræder i rigtig god stand, både ude og inde.

Større effektivitet

5-10 % af Odense Boligs lejemål skal løbende renoveres eller udlejes til nye lejere. Tidligere benyttede de Excel til at planlægge restaureringsopgaverne, men Excel blev for tungt og tidskrævende at arbejde med, efterhånden som de fik flere og flere lejemål at administrere.

I dag bruger de ROB-EX til at planlægge og styre renoveringsopgaverne. Når et lejemål bliver opsagt, planlægger de arbejdsopgaverne for malere, murere, tømrere og rengøringsmedarbejdere, så lejemålet kan være klar til indflytning for de nye lejere på aftalt dato. Ud over planlægningen på selve lejemålene, får de også alle små opgaver på bygninger og arealer med ind via systemet, så de enkelte faggrupper kan få løst disse opgaver ad hoc, når der er tid i deres kalender. Det giver større effektivitet, og Odense Bolig får løbende løst mange af de opgaver, som typisk bliver ”glemt” – til irritation for lejere og udlejer.

Systemet giver godt overblik

I ROB-EX kan Odense Bolig planlægge opgaverne for hver enkelt medarbejdergruppe (malere, tømrere, osv.), men ROB-EX giver også mulighed for at planlægge opgaver på hver enkelt medarbejder. Hos Odense Bolig benytter de ROB-EX som et ”stand alone” system, men det er også muligt at udveksle ind- og udflytningsdatoer direkte med husleje administrationssystemet.

De opdaterer ROB-EX løbende, og hver uge udskriver de en opdateret lejemålsoversigt til medarbejderne. Her kan de i prioriteret rækkefølge se, hvilke opgaver de skal udføre. ”Vi er enormt glade for at arbejde med ROB- EX, og systemet giver mig løbende et forkromet overblik over vore arbejdsopgaver”, siger direktør for Odense Bolig ApS, Jimmy Andersen.

Om kunden

Odense Bolig ApS er et privatejet ejendomsselskab med hovedsæde i Odense. Ejendomsselskabet inve- sterer i velbeliggende bolig- og erhvervsejendomme på Fyn, primært i Odense. Selskabet ejer og admini- strerer en portefølje af velholdte og attraktive ejendomme, som dagligt vedligeholdes af selskabets medar- bejdere. Alle medarbejdernes opgaver planlægges i ROB-EX Scheduler.

Udfordringer

At få bedre styring og overblik over ledige lejemål, som er under renovering eller skifter lejer

Løsninger

  • ROB-EX planner
  • ROB-EX plus

Fordele

  • Overblik over alle renoveringsopgaver opfølgning på opgaver
  • Sikkerhed for at opgaver løses til tiden

Del