Novozymes: Gennemløbstiden reduceret med 30 %

Enzymer overalt

Enzymer til industriel brug bliver anvendt i fx vaskemiddel, dyrefoder, i produktion af brød, juice, vin og øl, men også i behandlingen af tekstil og læder. Enzymerne erstatter traditionelle kemikalier eller tilsætningsstoffer og hjælper med at spare både vand og energi i mange produktionsprocesser. Enzymer findes naturligt i alle levende organismer; planter, dyr og mennesker.

Produktionsprocessen

Produktionsprocessen med vækst af mikroorganismer til biokemiske produkter kaldes generelt fermentering. Fermentering er en gæringsproces, dvs. en biologisk proces skabt af mikroorganismer som gær eller bakterier, fx gær som omdanner sukker til alkohol. Efter selve gæringen sker en oprensning, som er meget kompliceret og består af flere trin, som bliver udført på en særskilt oprensningsfabrik. Materialet er flydende og gennemgår fem til 12 procestrin med en gennemløbstid på op til 170 timer. Produktionsprocessen varierer meget, og fordi materialet er levende gærceller, er der ikke to batches, der opfører sig ens.

Ambitioner om bedre planlægning

Novozymes ville gerne forbedre planlægningen af oprensningen. De ønskede at gøre planlægningen lokal og samtidig øge forudsigeligheden. Midlet var blandt andet at hæve detaljeringsgraden. Tidligere blev kun det første trin i processen planlagt, hvilket gjorde det svært på forhånd at se og håndtere flaskehalse. Målet for Novozymes var at planlægge alle processer, inkl. mellemlagringer på tanke, og at løsningen hurtigt kunne implementeres.

Løsningen

Novozymes valgte ROB-EX Scheduler på grund af blandt andet disse features:

  • Grafisk visning og redigering af Gantt plan
  • Bindinger mellem procestrin
  • Definition af ressourcer inkl. kapacitet og med mulighed for fleksibelt at definere en eller flere fysiske anlæg som en planlægningsressource
  • Alternative produktionsruter
  • Op- og omstillingstid, transporttid samt overlap for operationer
  • Tilbagemelding af start/stop direkte til plan med visualisering af konsekvens ved skred i planen
  • Gen-planlægning ud fra ny aktuel situation
  • Flaskehalssortering.

Ordrene bliver finplanlagt på ca. 40 ressourcer, og den aktuelle plan distribueres elektronisk via en ROB-EX viewer til operatører i kontrolrummet.

Integration med SAP

Hos Novozymes får ROB-EX data til finplanlægningen fra ERP systemet SAP. Overførslen fra SAP til ROB-EX omfatter ordre-data (batchnummer, varenummer, mængder og planlagt start/stop), ressourcer og produktionsruter (recepter). Det sparer dobbeltindtastninger og minimerer fejl i data.

Forbedringer der er til at få øje på

Den helt store gevinst er opnået gennem forbedringer på gennemløbstiden. Det har samtidig medført bedre overholdelse af leveringstiden til interne kunder, reducering af varer i arbejde og frigjort kapacitet på eksisterende udstyr.

Operatørerne kan nu straks se, hvad en forsinkelse et sted i processen betyder for resten af produktionsforløbet, og hvordan det påvirker de ting, der ellers er i gang – ikke mindst hvilke alternativer der er at vælge imellem, når der skal justeres i planen. Beslutninger tages hurtigere og på et mere kvalificeret grundlag, og medarbejderne er glade for det visuelle overblik og overskueligheden i den komplekse produktion.

Om kunden

Novozymes A/S er ledende i verden inden for biotech. Afdelingen i Kalundborg producerer enzymer og mikroorganismer, og har mere end 700 forskellige produkter. Sitet i Kalundborg er en af verdens største og mest avancerede enzym fabrikker.

Del