Krogsgaard Maskinværksted: Nu udnytter vi maskinerne optimalt – slut med ventetid og overarbejde

Det visuelle overblik i ROB-EX og overblikket over produktion, ordrer, maskiner og leveringstider er det allerbedste ved den digitale planlægningsløsning, hvis du spørger planlægger Helle Madsen fra Krogsgaards Maskinværksted.

Skift af ERP-system er ikke et problem – ROB-EX kan integreres til dem alle

ROB-EX kan integreres til alle gængse ERP-systemer uden problemer. Da Krogsgaards Maskinværksted implementerede ROB-EX for fem år siden, integrerede de løsningen med deres ERP-system C5. Med integrationen kunne virksomheden hente data om ordrerne fra C5 ind i ROB-EX og dér koble yderlige oplysninger på. Nu har maskinværkstedet skiftet til NAV, og her fungerer udvekslingen af kundenavn, antal og varenavn lige så upåklageligt som i det tidligere ERP-system.

Helle Madsen er glad for integrationen. ”Det er vigtigt for os, at vi kan differentiere vores ordrer, arbejde videre med dem og tilpasse dem i ROB-EX. Fx når vi producerer varer til lager i samme ombæring, som vi udfører en ordre for en kunde.”

ROB-EX indeholder muligheden for at overføre mange flere data til og fra ERP-systemer, fx ressourcer, kalendere, operationer, ordrer, projekter, serier, materialer, styklister, lagre, planlagte og faktiske materialetræk (inklusiv forsendelser og indkøb) samt status og delfærdigmeldinger på operationer.

99 % af ordrerne bliver leveret til tiden nu – uden spontant overarbejde

En af de ting, vi har opnået, er, at vi leverer 99 % af vores ting til tiden!” siger Helle Madsen. ”Det er den helt store fordel ved ROB-EX – at vi har styr på vores tid. Før var planen i én mands hoved, og så løste vi problemerne med overarbejde, og det var jo ofte med kort varsel. Nu har vi fået planen ud af hans hoved og ind i et visuelt system, så alle kan følge med.”

Og det har haft store konsekvenser for Krogsgaards Maskinværksted – af den positive slags, vel at mærke. Virksomheden leverer en bedre service til sine kunder, fordi den kan være fleksibel og udnytte medarbejdernes og maskinernes tid bedre: ”Vi har kun planlagt overarbejde nu – fordi vi har det store overblik og kan se, hvornår vi får brug for ekstra timer,” siger Helle Madsen.

Det giver goodwill hos kunderne, at maskinfabrikken i god tid kan se, hvis en ordre bliver forsinket – og kan nå at advare kunderne, så de kan tage deres forholdsregler.

Der er bedre plads til hasteopgaver nu

Med overblikket får Helle Madsen mulighed for at se, hvor der er ”huller” i produktionsplanen, så hun lynhurtigt kan svare på, om hun kan tage hasteopgaver ind: ”Vi lægger alle ordrer ind til sidst mulige øjeblik. Får vi hasteopgaver – og det gør vi næsten en gang om ugen – kan vi tage dem ind i ”hullerne”. Det samme gælder, hvis en kunde ønsker at fremrykke deres ordre.”

De to planlæggere hos Krogsgaard planlægger sig ud af det meste. De flytter rundt på ordrerne og udnytter maskinerne optimalt – og sparer både ressourcer og penge. Og en ekstra bonus: ”Vi bliver ikke stressede!” som Helle Madsen siger, ”nu kan vi hele tiden se på planen, hvordan det går, og hvornår vi skal gribe ind.”

Mange små opgaver og mange skift kræver et godt overblik

Krogsgaards produktion er præget af mange små ordrer. Man kan hurtigt miste overblikket, når der bliver skiftet opgaver flere gange om dagen – både for mænd og maskiner. Dér er ROB-EX et virkelig godt værktøj til at styre de mange opgaver, siger Helle Madsen. Også levering ligger i ROB-EX og holder styr på, at de færdige ordrer bliver sendt ud af huset på det rigtige tidspunkt.

Selvom der er mange enkeltstående småopgaver hos Krogsgaards Maskinværksted, er en del varer gengangere. Planlæggerne har lavet faste ruter til dem i ROB-EX, så de ligger klar, og der kun skal tastes antal og leveringsdato ind – så beregner systemet automatisk resten. ”Det er da smart!” udbryder Helle Madsen.

”Vi har en del varer, der skal igennem flere processer i en fast rækkefølge. I ROB-EX kobler vi dem sammen, så vi er sikre på, at opgaverne bliver løst i den rigtige rækkefølge. Nogle ordrer er flere måneder undervejs og kommer ud af huset og hjem igen i flere omgange – og kan derfor være svære at holde styr på.”
Planlæggerne sætter leveringsdatoen og planlægger bagud fra den. Det giver overblik, og sikrer, at sammenhængende ordrer er færdige til levering på samme tid.

På de fem år der er gået siden implementeringen af ROB-EX har Krogsgaards Maskinværksted gennemgået en stor udvikling, og ROB-EX er fulgt med hele vejen. ”Vi bruger stadig ROB-EX på samme måde som tidligere, selvom vores produktion har ændret sig,” afslutter Helle Madsen.

Om kunden

Krogsgaards Maskinværksted laver underleverandørarbejde inden for spåntagende CNC bearbejdning med en høj grad af automatisering i produktionen. Leveringerne består hovedsagligt af mellemstore emner til forskellige brancher i alle legeringstyper. Krogsgaards Maskinværksted har både enkeltstyksproduktioner af komplicerede emner og serier med større stykantal.

Del