JP Group: Optimal udnyttelse af ressourcer og øget omsætning

Den daglige planlægning

Johs. Pedersen A/S Maskinfabrik og Dansk Autoparts A/S benytter Concorde XAL som administrations- og produktionsstyringssystem. I begge selskaber er det med integration til ROB-EX, som bliver benyttet til at planlægge produktionerne i begge selskaber.

Ordrerne bliver løbende oprettet i XAL i to separate regnskaber for henholdsvis Dansk Autoparts A/S og Johs. Pedersen A/S Maskinfabrik, og produktionsordrerne bliver overført til to separate planer i ROB-EX. Efter udvekslingen af ordreinformation er det planlæggeren, som har ansvaret for planlægningen i ROB-EX.

Finplanlægning af opgaverne

Planlæggeren sørger for at finplanlægge og flytte opgaverne til den ønskede kombination af mand og maskine. Når planlæggeren mener at have udarbejdet en optimal produktionsplan, bliver den godkendt af værkføreren, inden den føres tilbage til ERP systemet og ud til hver enkelt indstemplingsterminal i produktionen. Samtidig udskriver de en produktionsplan for hvert arbejdscenter, så alle kan se i hvilken rækkefølge, de skal afvikle ordrerne.

Plads til hasteordrer

Flemming Jensen, it-chef for JP Group, udtaler om investeringen i ROB- EX: ”Når vi får en forespørgsel på en opgave fra en kunde, kan vi straks se i produktionsplanen i ROB-EX, om vi kan leve op til kundens ønsker om leveringstid. Hvis vores mulige leveringstidspunkt ligger for langt ude i fremtiden i forhold til kundens ønsker, har vi et godt overblik over alle vores igangværende produktioner, så vi kan vurdere, hvilke ordrer vi eventuelt kan flytte, og hvor meget overarbejde vi skal planlægge med, samt hvad vores kunde skal betale i merpris, hvis vi skal levere en hasteordre. ”

Godt overblik

Før ROB-EX var der ikke en reel mulighed for at vurdere konsekvenserne ved at tage nye ordrer ind og flytte rundt på prioriteringen i produktionen. Produktionsplanlægningen er nu så sikker og så detaljeret, at JP Group med stor sikkerhed kan fortælle kunderne, hvornår de kan få produceret en ønsket opgave.
”Med ROB-EX som hjælpeværktøj har vi et virkelig godt overblik over vores 300 igangværende produktionsordrer”, siger Flemming Jensen.

Frasalg af maskiner

Inden købet af ROB-EX stod JP Group over for at skulle købe nye maskiner for at følge med efterspørgslen. Efter implementeringen af ROB-EX kunne de nøjes med én planlægger (i stedet for fire), og det endte med et frasalg af nogle maskiner, fordi de ikke længere var nødvendige.

Om kunden

Johs. Pedersen A/S Maskinfabrik er et selskab i JP Group A/S. Øvrige selskaber i gruppen er Dansk Autoparts A/S, som primært producerer autoreservedele og JP Group A/S, som sælger autoreservedele i mange lande. Johs. Pedersen A/S Maskinfabrik er primært ordreproducerende underleverandør virksomhed med særlig ekspertise inden for fræsning, bukning og svejsning. ROB-EX har medvirket til bedre udnyttelse af ressourcerne og større leveringssikkerhed.

Del