Sjølund: Præcise leveringsdatoer – som bliver overholdt

En troværdig partner

Sjølund valser stål-, rustfri stål- og aluminiumsprofiler og tyndplader. Meget korte leveringstider og en fleksibel indstilling gør Sjølund til en troværdig partner for et stort antal virksomheder inden for et bredt udsnit af industrien. De har leveret stålprofiler til mange store og kendte byggerier overalt i Europa. Blandt andet Rigsdagsbygningen i Berlin, skywalken på Hannover messeområde, Daimler Benz bygningen på Potsdamer Platz i Berlin, Frank- furt Lufthavn og Rotunden i Tuborg Havn.

ROB-EX giver godt overblik

Sjølund disponerer over et stort antal valsemaskiner og har løbende omkring 1300 igangværende ordrelinjer. De havde svært ved at give kunderne en leveringstid, de kunne regne med. Derfor besluttede de at finde et værktøj, som kunne give et bedre overblik over ordrebeholdningen. Valget blev ROB-EX, som er integreret med Sjølunds ERP system Dynamics C5.

Allerede når Sjølund får en forespørgsel fra en kunde på en opgave, kan sælgerne se produktionsplanen i ROB-EX og straks give kunden en leveringstid, som kan overholdes, fordi leveringstiden er givet på baggrund af faktuel viden om de igangværende opgaver, de allerede har i produktionsprocessen. Hvis Sjølund får ordren, bliver den oprettet i C5 med stykliste og produktionsrute og overført til ROB-EX. Her bliver den disponeret direkte til en given valsemaskine, hvis ordreoptageren er helt sikker på, hvilken maskine der skal løse opgaven. Alternativt bliver ordren overført til en maskingruppe i ROB-EX, og så er det værkføreren, der senere finplanlægger og flytter ordren til den maskine, som han vælger til at løse opgaven.

Optimeret leveringssikkerhed

Gantt skemaet i ROB-EX giver et visuelt billede over de igangværende opgaver samt et hurtigt overblik over hvilke ordrer, Sjølund mangler materialer til, da det typisk er kunderne selv, der skal sørge for, at der er materialer til en given valseopgave. Ligeledes sender ROB-EX en alarm, hvis det ser ud til, at en produktionstid skrider, og de derfor ikke kan levere til aftalt tid. Det giver en chance for at prøve at korrigere, fx ved hjælp af overarbejde eller omprioriteringer så tidligt i ordreforløbet som muligt. Det er til glæde for både medarbejdere og kunder.

Når en ordre er igangsat i produktionen, melder medarbejderne tilbage til C5 med tidsforbrug og færdigt antal. Det betyder, at alle relevante parter løbende kan se i ROB-EX, hvordan fremdriften er på hver enkelt ordre i produktionen.

ROB-EX har optimeret Sjølunds leveringssikkerhed betragteligt, og det har været en særdeles god investering.

Om kunden

Sjølund A/S har profilvalsning som deres speciale. Specialiseringen, know-how og højtkvalificerede medarbejdere har gjort Sjølund til Europas førende valsespecialist. De ønskede at give kunderne præcise leveringsdatoer, og det kan de nu med ROB-EX Scheduler.

Del