Vi har sparet en halv stilling ved at implementere ROB-EX

I 2013 implementerede Okholm Maskinfabrik ROB-EX som led i en strategisk plan om den papirløse produktion. Steffen Nykjær deltog i digitaliseringsprocessen hos Okholm Maskinfabrik i 2013 som en del af sin praktikperiode på uddannelsen til produktionsingeniør.

Efter at have undersøgt markedet anbefalede han ROB-EX til optimering af produktionsplanlægningen. Det var især det visuelle overblik over produktionen i ROB-EX, der gjorde udslaget, da valget skulle træffes. Og resultaterne har været overbevisende.

Medarbejderne er blevet selvkørende, fordi de har adgang til produktionsplanen

”Vi kom fra en manuel planlægning, og når nøglemedarbejdere var syge eller fraværende, var det svært at få overblikket over planerne. Vi ville have, at medarbejderne skulle være mere selvkørende, og at produktionen ikke skulle være afhængig af nogle få personer,” fortæller Steffen Nykjær.

Og det må man sige, er lykkedes, fortsætter han: ”Nu går medarbejderne selv i gang med deres opgaver, også hvis produktionschefen ikke er her. De er mere selvkørende, fordi de har adgang til produktionsplanen og kan se dagens opgaver.”

Vi har sparet en halv stilling gennem bedre dokumentstyring i ROB-EX

Virksomheden har opnået en væsentlig forbedring og effektivisering af produktionen, siger administrerende direktør Kristian Kvistgaard-Persson: ”Vi har overblik over vores kapacitet og kan lynhurtigt se, hvilke maskiner der er tilgængelige, og vi kan planlægge på mandskab – det er en klar fordel.”

En anden positiv gevinst er, at virksomheden har fået langt bedre dokumentstyring. Okholm Maskinfabrik leverer til den tyske bilindustri, hvor der er strenge krav til dokumentation:

”Vi kalkulerer med, at vi har sparet en halv stilling. Det er primært fordi, alle oplysninger ligger tilgængelige i ROB-EX. Medarbejderne skal ikke løbe rundt og spørge efter dem, og der ligger ikke papirer med gamle revisionsnumre, som nogen kan komme til at sende med. Vi har ikke tal fra tidligere, vi kan sammenligne med, men reklamationsandelen er forsvindende lille efter implementeringen. Det er blevet mere gnidningsløst – det er 110 % sikkert!” slutter Kristian Kvistgaard-Persson.

Fra studerende til ansat – stadig med fokus på den digitale produktion

Hovedformålet med digitaliseringsprocessen var effektiviseringer og bedre styring af produktionen. Steffen Nykjær var primus motor på projektet i sin praktikperiode sammen med indehaver Robert Okholm og en projektleder fra Innovirk. ”Her fik jeg for alvor min ilddåb og skulle levere – det var sgu fedt!” siger Steffen Nykjær.

”Samarbejdet med ROB-EX konsulenterne var godt. De var meget behagelige at have med at gøre og virkede ærlige i forhold til, hvad deres system kunne,” slutter Steffen Nykjær.

I dag er Steffen Nykjær ansat som produktionsingeniør hos Okholm, hvor han arbejder videre med industri 4.0. projektet om den digitale produktion med fokus på implementering af en App til tidsregistrering med midler fra Innovationsfonden.

 

Om kunden

Okholm Maskinfabrik er specialister i cnc-bearbejdning og planlægger på 16 cnc-centre af forskellig størrelse og type. Virksomheden fremstiller værktøjer og fiksturer, fra enkeltstyk produktion til masseproduktion, til den tyske bilindustri og tysk forsvarsindustri i seriestørrelser op til 1,5 million om året.

Produktionen kører i tre-holds skift, og der er 23 medarbejdere.

Del