ROB-EX Brugernetværk – Kom og vær med!


– Selvom jeg har siddet med produktionsplanlægning i mange år, er det en god øjenåbner at mødes med andre planlæggere og få deres input. Jeg er meget glad for at have nogen at sparre med i forhold til produktionsplanlægning og brug af det digitale planlægningsværktøj ROB-EX. Jeg går altid fra møderne med en masse notater og konkret viden, som jeg kan arbejde videre med i min egen virksomhed, fortæller Production Planning Manager Henrik Svejstrup Madsen fra Tvilum, der har arbejdet med produktionsplanlægning i 16 år.

Henrik Svejstrup Madsen er initiativtager til det brugerdrevne netværk om produktionsplanlægning med udgangspunkt i ROB-EX Scheduler. Tvilum med Henrik Svejstrup Madsen i spidsen har brugt produktionsplanlægningsværktøjet i tre år.

Et fagligt netværk giver et boost til dine kompetencer

– I netværket kan du optimere dine produktionsplanlægningsevner og få et tæt netværk med andre produktionsplanlæggere. Det forbedrer dine personlige, faglige kompetencer og gør en forskel for den daglige planlægning. Du bliver simpelthen en bedre planlægger, siger Henrik Svejstrup Madsen.

– Vi plejer at mødes hos hinanden på skift. Så får vi en præsentation af virksomheden og de udfordringer og løsninger, de har, og som vi andre ofte genkender på tværs af virksomhedsstørrelse og branche. Vi kører forskellige temaer fra gang til gang, så medlemmerne kan melde til og fra alt efter interesse. Ofte deltager en medarbejder fra Novotek og kommer med oplæg, tips til nye måder at bruge ROB-EX på – og ikke mindst besvarer spørgsmål. ROB-EX har ekstremt mange funktioner, som vi ikke nødvendigvis får brugt – og møderne inspirerer til, at vi kan bruge systemet bedre.

Vi kommer omkring mange former for planlægning

– Vi udveksler viden og erfaring om generelle planlægningsproblematikker; overblik over kapacitet, salgsordrer, indkøbsordrer, hvad vi bruger af ERP systemer – og kan vi lære noget af de andres måde at bruge systemerne på?
De deltagende virksomheder spænder fra 50-100 og helt op til 1.000 ansatte og er fordelt over hele landet. Ud over møbelproducenten Tvilum, deltager medlemmer fra vindmøllebranchen, maskinfabrikker, virksomheder, der producerer landbrugsmaskiner og slamsugere, en tæppevirksomhed, en elektronikvirksomhed og mange flere. Frem over vil produktionsplanlægningsnetværket gerne være 20+ medlemmer, og de er allerede godt på vej.

Kom og vær med!

Du er meget velkommen til at kontakte Henrik Svejstrup Madsen på telefon 87 57 36 00, hvis du vil høre mere om ROB-EX brugernetværket eller ønsker at komme med til et møde. Både hvis du er helt ny inden for planlægning, er i en opstartsfase, overvejer at benytte ROB-EX og hvis du er en erfaren bruger.

Hent invitation og se datoer for ROB-EX brugernetværkets møder i 2017 her

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del