“Vi kunne ikke have undværet workshoppen. Vi nåede rigtig langt – længere end jeg havde forventet. ROB-EX teamet var gode til at fange KMC’s behov. De ved, hvad de snakker om og sammen, fandt vi frem til en fælles forståelse for, hvad udfordringerne er, og hvad KMC har brug for.”Nikolaj Hunskjær, planlægger, KMC

Workshop: få styr på jeres planlægningsbehov – afprøv mulighederne i eget produktionsmiljø

Bliv afklaret om jeres krav og ønsker til en fremtidig planlægningsløsning med en ROB-EX workshop. Sammen lægger vi en detaljeret køreplan, hvor interessenter, krav og ønsker er afdækket og afstemt. Med en workshop kan I afprøve mulighederne i ROB-EX Scheduler tilpasset jeres eget produktionsmiljø og jeres egne krav til en planlægningsløsning.

  • Sammen analyserer vi jeres behov og krav
  • Vi opbygger en ROB-EX-prototype ud fra jeres behov
  • I ser, hvordan ROB-EX Scheduler planlægger produktionen optimalt baseret på jeres egne ordre- og produktionsdata
  • Vi justerer og tilpasser prototypen i løbet af workshoppen ud fra jeres ønsker og behov og vores erfaringer og anbefalinger.

Efter workshoppen præsenterer vi prototypen for jer sammen med en opsummerende rapport med løsningsbeskrivelser, anbefalinger, investeringsforslag og det samlede potentiale for jer.

Få styr på jeres planlægningsbehov med workshoppen

Formålet med workshoppen er at få et overblik over jeres nuværende situation, analysere jeres ønsker og krav til planlægningen og definere den fremtidige planlægningsløsning. Workshoppens arbejdsform betyder, at ROB-EX Schedulers standardfunktioner udnyttes bedst muligt. Dermed minimerer vi behovet for eventuelle tilpasninger og maksimerer jeres fordele ved en standardløsning.

Under workshoppen gennemgår vi jeres data, fx

  • Produktionsordrer: Nummer, leveringstermin, vare(r), antal, kundenavn, beskrivelse
  • Produktionsordrens rute med operationer: Operationsnavn, operationsrækkefølge, kapacitet eller en fast produktionstid, opstillingstid, kø-tid
  • Ressourcer: personer og/eller maskiner/arbejdscentre.

Læs mere om ROB-EX workshop her


KMC: Vi kunne ikke have undværet workshoppen

En ROB-EX workshop er en effektiv genvej til at afklare virksomhedens krav til planlægningen og afprøve mulighederne i ROB-EX i deres eget produktionsmiljø.


Kristian Skytt Mikkelsen
Sales Manager

4412 2099
ksm@rob-ex.com

Få en snak om din
planlægning