Stort potentiale for ROB-EX i Israel


ROB-EX Scheduler er på vej ind på det israelske marked for produktionsplanlægning med en ny samarbejdspartner Amitai Strategic Consulting ASC Ltd og direktør Tzur Amitai. ASC er et konsulentfirma specialiseret i supply chain management, informationsteknologi og strategisk planlægning – og en oplagt samarbejdspartner for Novotek Planning Systems.

Hans Jørgen Lynggaard fortæller om samarbejdet:

”Det vigtige for os er, at vores partnere har kompetencerne i orden. Deres viden om produktionsplanlægning skal være på et højt niveau, og de skal kende de systemer, ROB-EX skal kobles op imod for at kunne lave en god løsning for virksomhederne. Det har ASC, og direktør Tzur Amitai har konkrete kontakter til israelske produktionsvirksomheder, som er klar til at implementere vores løsning. Vi har allerede været i dialog med flere af virksomhederne inden for elektromekaniske produkter, Healthcare og fødevarer. Vi ser et stort potentiale for ROB-EX i Israel.”

Integration til andre systemer er et væsentligt kriterie for valget af ROB-EX

ROB-EX passer godt ind til den israelske produktion. Både til type og størrelsen af virksomhederne og til det teknologi- og kompetenceniveau, der er i produktionen. Tzur Amitai har længe researchet markedet for et passende planlægningsværktøj til israelske produktionsvirksomheder. Valget faldt på ROB-EX, blandt andet fordi ROB-EX nemt kan kobles op mod andre systemer. Det er væsentligt, da ROB-EX i Israel skal integreres til nogle helt andre ERP-systemer end i Europa.

Et andet kriterie for valget af ROB-EX var, at værktøjet er dedikeret til produktionsplanlægning og har en god balance mellem at kunne opfylde krævende planlægningsopgaver uden at blive et stort og tungt system: ”Vi er ikke store og tunge, men bliver heller ikke vejet og fundet for lette. Vores funktionalitet og modulopbyggede struktur gør, at vi både kan løse de basale og de mere krævende opgaver – og gøre det til en god investering, når man sammenholder investering og udbytte”, siger Hans Jørgen Lynggaard.

The Supply Chain Management Forum i Tel Aviv

Sammen med ASC og Tzur Amiti deltog Hans Jørgen Lynggaard i en konference om scm, The Supply Chain Management Forum i Tel Avis i sommeren 2017. Eksperter fra hele verden og mere end tusinde ledere fra den israelske industri var samlet for at diskutere, hvordan man navigerer indenfor en industri i rivende udvikling. Og på en tilhørende messe blev de nyeste trends og nyheder delt.

ROB-EX deltog med en velbesøgt stand. Og Hans Jørgen Lynggaard holdt et oplæg om Dynamic Detailed Production Scheduling in Injection moulding – en generel business case om produktionsplanlægning i plastsprøjtestøbningen med ROB-EX Scheduler. Ved plastsprøjtestøbning skal der planlægges på mange ressourcer for at få produktionsplanen til at gå op, både på maskiner, operatører og værktøjer. ROB-EX er netop effektiv til at optimere op- og omstilling af maskiner til produktionsordrer.

”Interessen for ROB-EX var overvældende, og jeg fik mange interessante kontakter og leads blandt de israelske produktionsfolk,” slutter Hans Jørgen Lynggaard.

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del