“Det har især været interessant at høre, hvordan andre bruger systemet. I bund og grund har vi de samme udfordringer, selvom vi har helt forskellige produkter. Jeg har fundet ud af, at jeg nok kan gøre nogle ting nemmere fremover, fx ved at strømline nogle processer”.Kristina Fogelberg, Master Planner hos Fiberline Composites A/S

Installationsvejledning ROB-EX Client

Når du klikker på et link til en fil, som du ønsker at hente, vil du blive bedt om at logge ind med det brugernavn og password, som du har fået fra ROB-EX eller din forhandler.

1. Download installationsprogrammet til en valgfri placering på din lokale harddisk eller filserver. Installationsprogrammet bruges til installation af både ROB-EX Planner og ROB-EX Viewer.
Download ROB-EX Gantt Client (ca. 150 MB)

2. Start installationsprogrammet ved at dobbeltklikke på det nedlæste program fra punkt 1 (.exe fil).

I første vindue vælg “Next”.

1. Vælg “New” og det ønskede sprog.

2. Tryk “I Agree” for at acceptere betingelserne.

3. Vælg produktet “Planner” for at installere en ROB-EX Client, tryk “Next”

4. Vælg katalog hvor ROB-EX skal installeres vha. “browse” knappen.
For kunder der skal køre med flere planlægger licenser og/eller netværkslicens anbefales det at installere programmet på en filserver med læse/skrive rettigheder til alle brugere der skal benytte ROB-EX.

5. Tryk “Install” for at starte installationen.

For at installere ROB-EX Client med Operatører (Shop Floor) gentages punkterne 1-5, hvor der under punkt 3 vælges “Planner with Operator”.

For at installere ROB-EX Viewer gentages punkterne 1-5, hvor der under punkt 3 vælges “Viewer” som produkt, samt hvor der under punkt 4 vælges et andet installationsbibliotek end det, der blev valgt under installation af planlægger klienten.

Husk at installere en License Server Service inden ROB-EX startes op.
License Server Service installation – klik her

Installationsvejledning ROB-EX Server

1. Sørg for at følgende systemkrav er opfyldt:

a. Microsoft SQL Server instans kørende på en lokal eller remote server PC. SQL Server instansen skal have TCP/IP netværks protokollen slået til og skal tillade Mixed Mode Authentication.
b. Java JDK 1.6 eller nyere skal være installeret på den lokale server PC.

2. Download og kør Multiuser Server installationsprogrammet.
Download ROB-EX server (ca. 50 MB)

3. Installer server instance 1 som vil starte installationen af ROB-EX Server Essentials.

a. Hvis nogen af system kravene mangler så vær særligt opmærksom på de viste fejlbeskeder og udfør de anviste handlinger. Genstart installationsprogrammet.

4. ROB-EX Server Instance 1 installeres nu.

a. Når der spørges, så vælg den SQL Server instans som skal indeholde ROB-EX Server databasen. Vælg godkendelsesmetode, enten Windows Authentication eller lokalt brugernavn/adgangskode. Godkendelses detaljerne anvendes udelukkende til installation af databasen og en ny lokal bruger med de nødvendige rettigheder.

5. Når installationen er afsluttet skal ROB-EX Server servicen startes fra Windows Services Manager.

a. I tilfælde af problemer kontroller log filen “c:\program files (x86)\ROB-EX\ganttServer\server\gantt\log\server.log”.

6. Administrer server brugere og Active Directory indstillinger på Web administrations siderne http://localhost:8080/gantt

7. Yderligere information kan findes her:

a. “ROB-EX Server Installation.pdf” som findes i “c:\program files (x86)\ROB-EX\ganttServer”
b. “Multiuser” kapitlerne i klient brugermanualen som findes i “Hjælp->Brugermanual” menuen in ROB-EX klienten.

Installationsvejledning License Server Service

Floating License Server installeres typisk på samme placering/server som ROB-EX Server.

1. Der anvendes samme installationsprogram som til installation af ROB-EX Client. Er det ikke downloadet ovenfor kan det hentes her Download ROB-EX Gantt Client (ca. 150 MB)

2. Start installationsprogrammet ved at dobbeltklikke på det nedlæste program (.exe fil).

I første vindue vælg “Next”.

1. Vælg “New” og det ønskede sprog.

2. Tryk “I Agree” for at acceptere betingelserne.

3. Vælg produktet “Floating License Server” for at installere licens serveren, tryk “Next”

4. Vælg katalog hvor License Server Service skal installeres vha. “browse” knappen.
For kunder der har en ROB-EX Multiuser Server anvendes samme placering/server til License Server Service. Kunder med et ROB-EX enkeltbruger miljø kan installere den lokalt.

5. Tryk “Install” for at starte installationen.

6. Tryk “Finish” og marker “Start License Server Service” for at afslutte installationen og starte licens servicen.

7. For at aktivere licensen følges vejledningen Activating a license i manualen.

Kontakt ROB-EX support


Tlf.: 7022 0170 og tryk “2”
Mail: support@rob-ex.com