“Det har især været interessant at høre, hvordan andre bruger systemet. I bund og grund har vi de samme udfordringer, selvom vi har helt forskellige produkter. Jeg har fundet ud af, at jeg nok kan gøre nogle ting nemmere fremover, fx ved at strømline nogle processer”.Kristina Fogelberg, Master Planner hos Fiberline Composites A/S

Vær opmærsom på følgende punkter

1. Det er kun muligt at opgradere til ROB-EX version 6.4.1 hvis du allerede har en kørende version af ROB-EX installeret på din computer. For installation af ny ROB-EX Gantt licens bedes du kontakte din forhandler/ROB-EX.

2. Vi anbefaler samtlige kunder at opgradere.

3. Det er vigtigt at installerer den nye “License Server service” inden ROB-EX Client opdateres da version 6.4.1 kræver adgang til licens serveren. Licens serveren installeres typisk samme sted som ROB-EX Multiuser Server, eller lokalt hvis ROB-EX anvendes i et enkeltbruger miljø.

4. Det er vigtigt at opdatere ROB-EX Multiuser Server og Client samtidig. Det anbefales at ROB-EX Multiuser Server opdateres før ROB-EX Client. Bemærk: hvis du ikke har købt licens til ROB-EX Multiuser Server er det ikke nødvendigt at følge ROB-EX Server opdateringen.

5. Når du klikker på et link til en fil, som du ønsker at hente, vil du blive bedt om at logge ind med det brugernavn og password, som du har fået fra ROB-EX eller din forhandler.

ROB-EX Client opdatering – klik her
ROB-EX Server opdatering – klik her

 

Installationsvejledning License Server Service

Floating License Server installeres typisk på samme placering/server som ROB-EX Server.

1. Download opdateringsprogrammet fra ROB-EX’ hjemmeside til en valgfri placering på din lokale harddisk eller filserver. Installationsprogrammet kan bruges til installation af License Server Service og til opdatering af både ROB-EX Client og ROB-EX Viewer.
Download ROB-EX Gantt Client (ca. 150 MB)

2. Start installationsprogrammet ved at dobbeltklikke på det nedlæste program (.exe fil).

I første vindue vælg “Next”.

1. Vælg “New” og det ønskede sprog.

2. Tryk “I Agree” for at acceptere betingelserne.

3. Vælg produktet “Floating License Server” for at installere licens serveren, tryk “Next”

4. Vælg katalog hvor License Server Service skal installeres vha. “browse” knappen.
For kunder der har en ROB-EX Multiuser Server anvendes samme server til License Server Service. Kunder med et ROB-EX enkeltbruger miljø kan installere den lokalt.

5. Tryk “Install” for at starte installationen.

6. Tryk “Finish” og marker “Start License Server Service” for at afslutte installationen og starte licens servicen.

7. For at aktivere licensen følges vejledningen Activating a license i manualen.

 

Opgraderingsvejledning for ROB-EX Client

1. Download opdateringsprogrammet fra ROB-EX’ hjemmeside til en valgfri placering på din lokale harddisk eller filserver. Installationsprogrammet kan bruges til opdatering af både ROB-EX Client og ROB-EX Viewer. Eventuelle plugins opdateres også af installationsprogrammet (f.eks. Integration, ShopFloor o. lign.).
Download ROB-EX Gantt Client (ca. 150 MB)

2. Find placeringen af din nuværende ROB-EX Gantt installation, typisk

	C:\programmer\ROB-EX Gantt\Planner

eller på filserver, fx

	J:\gantt\planner

Noter placeringen idet den skal bruges under punkt 8. Vigtigt: bemærk at ROB-EX Planner og ROB-EX Viewer er installeret i to separate biblioteker, så det er nødvendigt at finde placeringen af både planner og viewer.

3. Sikre dig at alle ROB-EX Planner eller ROB-EX Viewer brugere ikke anvender programmet, opdatering kan kun finde sted hvis alle brugere har lukket deres program ned.

4. Start opdateringsprogrammet ved at dobbeltklikke på det nedlæste opdateringsprogram fra punkt 1 (.exe fil).

I første vindue vælg “Next”

5. Vælg “Update” og det ønskede sprog.

6. Tryk “I Agree” for at acceptere betingelserne.

7. Vælg produktet “Planner update” for at opdaterer ROB-EX Client., tryk “Next”

8. Vælg kataloget for eksisterende ROB-EX installation (som fundet under punkt 2) vha. “Browse” knappen, hvis ikke den foreslåede placering passer.

9. Tryk “Install” for at start opdateringen

10. Du er nu klar til at køre den nye version. Du kan undersøge om du har opdateret korrekt, ved at starte ROB-EX Gantt og sikre dig at det korrekte versionsnummer vises i menuen Hjælp/Om ROB-EX Gantt. Alternativt vises versionsnummeret også i hovedskærmbilledets nederste venstre hjørne.

11. Punkt 4-9 udføres for både ROB-EX Client og ROB-EX Viewer. Hvis ROB-EX er installeret lokalt på én eller flere andre PC’ere, skal punkt 4-9 ligeledes gentages på disse PC’ere.

 

Opgraderingsvejledning for ROB-EX Server

Vigtig note for brugere med licens til ROB-EX Multiuser

Det er vigtigt at opdatere både ROB-EX Multiuser Server og Client samtidig. Det anbefales at Multiuser Server opdateres før ROB-EX Clients.

Opdateringsprogram for ROB-EX Multiuser Server hentes her:
Download ROB-EX Gantt Client (ca. 150 MB)

  1. Stop ROB-EX Multiuser Server før opdatering ligges ind (evt. stop service hvis server startes som en NT service)
  2. Start dernæst opdateringsprogrammet på den PC hvor ROB-EX Multiuser Server afvikles fra og følg instruktionerne på skærmen.
  3. Genstart ROB-EX Multiuser Server (evt. start service hvis server startes som NT service)
  4. Opdatér ROB-EX Clients ved at følge vejledningen øverst på denne side. Opdateres Clienter ikke vil der komme advarsel når login fra Clienten forsøges.

Kontakt ROB-EX support


Tlf.: 7022 0170 og tryk “2”
Mail: support@rob-ex.com