Bliv opdateret på den nyeste viden om produktionsstyring og -planlægning

– Kom til kursus hos os med Mads Bruun Larsen og Karen Kjær Larsen.

På kurset får du masser af ny viden og en forståelse af det begrebsapparat og den terminologi, der ligger til grund for arbejdet med styring og planlægning af produktion.
Kurset er uafhængigt af, hvilket planlægningssystem, du anvender og henvender sig til alle, der arbejder med produktionsstyring.

Du får

 • En definition af de vigtigste elementer af produktionsstyring – hvordan de fungerer og bliver anvendt
 • Viden, teknikker og metoder, du kan bruge i praksis
 • Styr på de faldgruber, du skal undgå og hvorfor
 • Konkrete tips.

Kurset i produktionsstyring består af tre dages undervisning fordelt på både forelæsning, øvelser i grupper og cases.


Alt det her kommer vi omkring:


 • Planlægningshierarkiet
 • MPS
 • Avaliable to promise
 • Time fencing
 • MRP
 • Disponering
 • Forlæns/baglæns planlægning
 • Lead time
 • Ruter og styklister
 • Kingsman’s ligning
 • Produktionsstrategier
 • Kapacitetsdefinitioner
 • Kapacitetsstyring
 • Produktionsplanlægning og styring
 • Detaljeret planlægning
 • Prioritetsregler
 • Input/output kontrol
 • Avanceret planlægning
 • Flaskehalsstyring
 • Variation og buffere
 • Factory Physics og Little’s Law

Se hele programmet for kurset her. Ændringer i rækkefølge m.m. kan forekomme.


””Jeg har allerede fået stort udbytte af dagene. Det er godt afstemt med øvelser og teori, og det er godt med to undervisere – det giver variation i undervisningen. De supplerer hinanden godt, de er lydhøre og adresserer de problemstillinger, vi sidder med ude i virksomhederne.”

Læs artikel fra kurset i produktionsstyring herSøren Arevad Barnkob, planlægger, PLUM

Det praktiske

Kurset løber over tre dage (alle dage fra kl. 9-15.30):

Tirsdag den 26. november 2019
Tirsdag den 3. december 2019
Tirsdag den 10. december 2019

Tilmelding senest den 23. oktober 2019

 • Adresse:
  Videnbyen, Cortex Park 26, 5230 Odense M
 • Pris:
  12.000 kr. / 10.000 kr. pr. person, hvis I kommer flere fra samme virksomhed

Prisen er inklusiv undervisningsmaterialer og fuld forplejning.

Vi anbefaler, at du har erfaring med produktionsstyring og produktionsplanlægning.

Tilmelding til Malene Kjerulff Andersen på ma@rob-ex.com eller 6315 4939.


Undervisere

 • Karen Kjær Larsen, Diplomingeniør og Civilingeniør, Consulting House
 • Mads Bruun Larsen, Civilingeniør og Ph.d., Consulting House
 • ROB-EX A/S konsulenter

Begge instruktører underviser i produktionsstyring på SDU og har en baggrund i industrien.

Konsulenter fra ROB-EX A/S supplerer instruktørerne undervejs i kurset.


Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

6315 4939
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?