Kursus i produktionsplanlægning- og styring

Du kender os sikkert for vores software ROB-EX Scheduler, men vidste du at vi også afholder kurser i produktionsstyring- og planlægning?

Viden om produktionsstyring- og planlægning er afgørende for om du kan få det optimale ud af dine ressourcer. Samtidig giver god planlægning det nødvendige overblik, for at din virksomhed kan producere effektivt og profitabelt, og det er derfor alfa og omega at planlæggerne er godt klædt på og både har de nødvendige kompetencer og redskaber, der skal til for at sikre en optimal produktionsplanlægning- og styring. Det er essentielt i forhold til at kunne takle hurtige skift, det giver bedre kundeservice og produktivitet. Det kan betyde markante forbedringer på både top- og bundlinje. Og så giver det en vigtig strategisk konkurrencefordel, som er afgørende for om en virksomhed kan klare sig i et globalt, konkurrencepræget marked.

På kurset lærer du at håndtere afvigelser og handle på solid viden om muligheder og konsekvenser samt følge din produktion trin for trin og hurtigt se, hvad der vil ske, hvis produktionen omstilles, skaleres op eller ned, eller en ny ordre pludselig skal presses ind. Vi kommer blandt andet omkring beregning af gennemløbstid og spild, optimal ressource- og medarbejderudnyttelse, øvelser i planlægningsprincipper, sikring af høj leveringssikkerhed, cases fra industrien og meget mere.

Kurset, der er uafhængigt af, hvilket planlægningssystem du anvender og er relevant for alle med ansvar for produktionsplanlægning- og styring, afholdes af eksterne undervisere fra SDU, der til daglig underviser i produktionsstyring- og planlægning, og som også har solid praktisk erfaring med industrien.

ROB-EX A/S forbeholder sig retten til eventuelle ændringer i programmet og/eller aflysning af kurset.Se hele programmet for kurset her. Ændringer i rækkefølge m.m. kan forekomme.


””Jeg har allerede fået stort udbytte af kurset. Det er godt afstemt med øvelser og teori, og det er godt med to undervisere – det giver variation i undervisningen. De supplerer hinanden godt, de er lydhøre og adresserer de problemstillinger, vi sidder med ude i virksomhederne.”

Læs artikel fra kurset i produktionsstyring herSøren Arevad Barnkob, planlægger, KiiltoCelan

Det praktiske

Kurset løber over tre dage (alle dage fra kl. 9-15.30):

Tirsdag den 30. november, tirsdag den 7. december og tirsdag den 14. december 2021

  • Adresse:
    Titan, Tech Town, Billedskærervej 17, 5230 Odense M
  • Pris:
    12.600 kr. / 10.600 kr. (ekskl. moms) pr. person, hvis I kommer flere fra samme virksomhed

Prisen er inklusiv undervisningsmaterialer og fuld forplejning.

Vi anbefaler, at du har erfaring med produktionsplanlægning.

Tilmelding til Malene Kjerulff Andersen på ma@rob-ex.com eller 6315 4939.


Undervisere

  • Karen Kjær Larsen, Diplomingeniør og Civilingeniør, Consulting House
  • Mads Bruun Larsen, Civilingeniør og Ph.d., Consulting House

Begge underviser til daglig i produktionsstyring på SDU og har en baggrund i industrien.


Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

6315 4939
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?