Kursus i produktionsplanlægning- og styring

Du kender os sikkert for vores software ROB-EX Scheduler, men vidste du at vi også afholder kurser i produktionsplanlægning?

God produktionsplanlægning er nemlig afgørende for om du får det optimale ud af dine ressourcer, og det er nøglen til en sund virksomhed, der præsterer bedre på mange af de vigtigste målepunkter. Det gælder blandt andet forbedring af produktiviteten.

Samtidig giver god planlægning det nødvendige overblik der er brug for, når virksomheder skal producere højkvalitet – effektivt og profitabelt. Det er derfor alfa og omega at planlæggerne er godt klædt på og har de nødvendige redskaber der skal til for at sikre en optimal produktionsplanlægning- og styring. Det er med til at forbedre virksomhedens top- og bundlinje.

Vi har udviklet et kursus i produktionsplanlægning- og styring i samarbejde med to eksterne undervisere fra SDU, der giver dig redskaber til at handle på solid viden om muligheder og konsekvenser. Du lærer at håndtere afvigelser og du får konkrete planlægningsteknikker til at kunne planlægge enhver proces, så den forløber optimal og effektiv. Vi kommer blandt andet omkring beregning af gennemløbstid og spild, optimal ressource- og medarbejderudnyttelse, øvelser i planlægningsprincipper, sikring af høj leveringssikkerhed, cases fra industrien og meget mere.

Kurset er uafhængigt af, hvilket planlægningssystem du anvender og er relevant for alle med ansvar for produktionsplanlægning- og styring.Se hele programmet for kurset her. Ændringer i rækkefølge m.m. kan forekomme.


””Jeg har allerede fået stort udbytte af kurset. Det er godt afstemt med øvelser og teori, og det er godt med to undervisere – det giver variation i undervisningen. De supplerer hinanden godt, de er lydhøre og adresserer de problemstillinger, vi sidder med ude i virksomhederne.”

Læs artikel fra kurset i produktionsstyring herSøren Arevad Barnkob, planlægger, KiiltoCelan

Det praktiske

Kurset løber over tre dage (alle dage fra kl. 9-15.30):

Tirsdag den 24. november, tirsdag den 1. december og tirsdag den 8. december

  • Adresse:
    Odense. Nærmere lokation tilkommer
  • Pris:
    12.600 kr. / 10.600 kr. pr. person, hvis I kommer flere fra samme virksomhed

Prisen er inklusiv undervisningsmaterialer og fuld forplejning.

Vi anbefaler, at du har erfaring med produktionsplanlægning.

Tilmelding til Malene Kjerulff Andersen på ma@rob-ex.com eller 6315 4939.


Undervisere

  • Karen Kjær Larsen, Diplomingeniør og Civilingeniør, Consulting House
  • Mads Bruun Larsen, Civilingeniør og Ph.d., Consulting House

Begge instruktører underviser i produktionsstyring på SDU og har en baggrund i industrien.


Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

6315 4939
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?