Derfor styrer ROB-EX vores produktion


Når virksomhederne gerne vil høre mere om ROB-EX og se nærmere på, hvordan vi kan hjælpe dem til bedre planlægning, er det oftest fordi, de har mistet overblikket over deres planlægning og deres produktion, og de kan ikke få det skabt med deres nuværende setup. Dette kan være fatalt i den tid vi lever i, hvor der stilles større og større krav til en mere fleksibel planlægning.

Mange virksomheder har indset, at de er nødt til at ændre deres setup, hvis de fortsat skal kunne konkurrere på både levering og kundeservice, og samtidig have det fulde overblik over deres produktion. De har derfor valgt ROB-EX til deres produktionsplanlægning.

 

Overblikket kom fra dag ét med ROB-EX

J.A. Plastindustri i Thy valgte i 2022 ROB-EX på grund af manglede overblik i deres nuværende setup. Production Manager, Jan Nielsen fra J.A. Plastindustri, fortæller: “Vi er reelt set en ordreproducerende virksomhed, som processer helt fra 0 til et færdigt produkt. Med de tidsterminer vi lover vores kunder, som kun er 10 dage, så er det ikke nemt at have overblik over maskiner, manuelle processer og tørring med pauser, for det er ikke ensporet hele vejen igennem, da der er flere veje igennem fabrikken og flere produkter, der skal afsted på den samme salgsordre. Det kræver altså et overblik, og det manglede vi. Så snart vores data var sat op i ROB-EX, så havde vi overblikket. Jeg havde aldrig troet, at det kunne komme så hurtigt, men vi har fået overblik, og det er ret tydeligt. Vi kan se belastningerne de forskellige steder og kan se, at vi skal flytte og reagere tidligere. Det er både på maskinsiden og på mandskabsdelen. Vi har altid sagt, at vi var meget fleksible og gode til at flytte folk rundt, men det har altid været for sent. Det har vi væsentlig nemmere ved at udligne nu. Og nu er ROB-EX blevet en fast investering. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn til.”

 

Netop overblikket var også noget, som de hos den danske producent af fødevareemballage, Kellpo, fik med det samme, da de i samme år overgik til digital produktionsplanlægning med ROB-EX. Jimmi Svensson, kvalitetsansvarlig og planlægger hos Kellpo fortæller: “Inden vi fik ROB-EX, havde vi egentlig ikke nogen planlægning. Det var vores produktionsleder, der havde det i hovedet, og han gik desværre ned med stress. Så jeg tog over, og så havde jeg det hele på et Excel ark og nogle blokke. Jeg vil sige, at vi faktisk slet ikke havde nogen planlægning. Og vi havde virkelig brug for et overblik, for vi var pressede, fordi det hele sad på én mand. Det hele var jo ret skrøbeligt hos os, og også i forhold til sygdom og ferie. Vi var hurtigt i gang med ROB-EX, og vi havde overblikket med det samme. Det kom lige fra den dag, vi lærte at lægge vores ordrer ind.”

 

En uforudsigelig verden kræver en forudsigelig planlægning

I dag lever vi i en verden, hvor vi ikke kender dagen i morgen, og vi har især i de senere år fået bevist, at verden kan ændre sig på et splitsekund. Det så vi blandt andet med corona-krisen, hvor mange virksomheder var sat under et stort pres, fordi leverancerne ikke kunne komme frem, og ordrer dermed ikke kunne produceres til tiden. Lige nu er mange industrivirksomheder på vej ind i mere udfordrende tider, da flere oplever et fald i ordretilgangen og dermed produktionen. Vi kan desværre ikke forhindre sådanne tilstande, men vi kan styrke virksomhederne med ROB-EX, så man står meget mere robust i disse situationer. Man vil med ROB-EX opleve ændringerne i dagligdagen som variationer fremfor forstyrrelser, og dermed kommer man til at stå stærkere, fordi man har planlagt sig ud af det.

Den danske producent af skønheds- og plejeprodukter Australian Bodycare, der haft ROB-EX siden 2021, havde forinden netop behov for et system, som kunne give dem bedre overblik over produktionen og dermed en mere fleksibel og overskuelig planlægning, der var nem at justere løbende.

“Det kørte sådan, at en plan blev lavet af planlæggeren og hængt op i produktionen. Men verden er jo foranderlig, og tingene kunne ændre sig fra dag til dag, så ofte stod vi med en outdated plan. Det blev klart for os, at vi havde brug for et skarpere og mere fleksibelt system,” fortæller Esben Kristoffersen, Supply Chain Manager og Co-Owner hos Australian Bodycare, og fremhæver to af de største værdier, de har fået med ROB-EX: “Jeg vil nævne to store fordele ved ROB-EX. Den første er fleksibiliteten. I en virksomhed som vores ved man aldrig, hvordan dagen bliver. Hvis noget går ned, og en serie dermed skal rykkes, så var det ENORMT svært at flytte i NAV. Med ROB-EX kan vi reagere med det samme og lave en ny plan, hvor vi kender alle konsekvenser – har vi materiale nok, eller er vi bagud? Den anden store fordel er overblikket. Vores plan fremstilles visuelt i ROB-EX til alle i virksomheden, og det betyder, at alle får det store billede. Det er naturligvis vigtigt for beslutningstagerne, men det er også enormt inspirerende for medarbejderen i produktionen at se, hvordan hans eller hendes opgave er en vigtig brik i det store system. Men forstår vigtigheden af det, man gør, og der er næsten ikke noget mere motiverende.”

 

ROB-EX synliggjorde flaskehalse og sikrede en rolig hverdag

Når du får overblik over din produktion, bliver flaskehalse også meget mere tydelige, hvilket giver mulighed for at reagere rettidigt. Det var noget, som J.A. Plastindustri oplevede enormt hurtigt. “Vi havde brug for at kunne reagere hurtigere, hvilket også var en af årsagerne til, at vi valgte at få ROB-EX. Hvis vi har et sted, hvor der er flaskehalse, så har vi nu med ROB-EX mulighed for at tage noget over på en anden maskine, så den kan hjælpe lidt. Vi har nu fået synliggjort, at det måske er tre step længere fremme, at der bliver problemer, så derfor skal vi i gang nu, for at vi ikke får en flaskehals der senere. Det her er noget, som den menneskelige hjerne ikke finde kan ud af, og det var altid for sent, at vi opdagede det tidligere, hvor det så endte med at skabe en stressfaktor for medarbejderne,” fortæller Production Manager, Jan Nielsen fra J.A. Plastindustri.

 

ROB-EX gør ændringer nemmere at håndtere uden at de skaber kaos

Med et bedre overblik og mulighed for at reagere rettidigt følger også en meget roligere hverdag for virksomheden og dens medarbejdere. Det var især noget, de oplevede hos den familieejede virksomhed EME Hydraulic, der har styret deres produktion med ROB-EX siden 2021. Susanne Provstgaard, der er virksomhedens investor, fortæller: “For at være ærlig var det lidt i nød. Vi var presset til at komme i gang med digital planlægning, fordi vi var på vej til at tabe overblikket – men samtidig vidste vi også, at vi før eller siden måtte tage skridtet og gøre planlægningen digital, fordi vi gerne ville effektivisere vores arbejdsgange og frigive tid til andre ting end at styre produktionen.”

Administrerende direktør Jesper Provstgaard fra EME Hydraulic fortæller videre: “ROB-EX skulle løse vores planlægning, give os et overblik over alle ordrer og være med at til give en mere stabil arbejdsdag og arbejdsgang. Og i dag vil jeg sige, at vi slet ikke kan undvære det. Det er så vigtigt for vores kunderelationer, at vi nu kan sige, hvornår vi kan levere. Vi kan stole på systemet og undgår hovsaløsninger. Den konstante alarmtilstand, vi levede i før, er stort set forsvundet med ROB-EX. Vores planlæggere har nu ro på til at udføre deres arbejde, og de slipper for at stå ved tavler og skrive alt op – og at skulle svare på spørgsmål hele tiden. Det er lykkes at opnå det overblik og den stabile og effektive arbejdsgang, vi drømte om. Vores medarbejdere kan nu hele tiden se, hvad de skal lave nu og i morgen. Der sker selvfølgelig stadig en masse ændringer fra dag til dag, for sådan er verden jo, men disse ændringer er langt nemmere at håndtere uden at skabe kaos.”

 

Stå stærkt med ROB-EX

Planlægning af produktion er uden tvivl et af de områder i virksomhederne, hvor man hver dag jonglerer med størstedelen af alle virksomhedens værdier i form af maskiner, materialer og mennesker. Derfor må man heller ikke gå på kompromis eller negligere dette område. De daglige ændringer, der pludseligt kan opstå i det, man ellers troede var en rolig hverdag, kan sætte virksomhederne under stort pres, hvis man ikke har overblikket til at kunne ændre i planen og stadig udnytte sit produktionsapparat til fulde med andre ordrer eller give kunderne en ny valid leveringstid og overholde den. Det er derfor vigtigt med et dedikeret planlægningsværktøj, der kan tage højde for alt dette.

ROB-EX bygger på grundantagelsen af, at ting varierer og systemet er bygget til at håndtere variationer i hverdagen. I ROB-EX imødekommer vi dem simpelthen, fordi vi er bevidste om, at vi ikke selv er herre over dem. Ingen så hverken corona-krisen eller de udfordringer som mange industrivirksomheder har lige nu. Men det er et faktum, at de her variationer vil blive ved med at komme, og derfor er det så vigtigt, at man har det rigtig planlægningstool, så man kan styre sin produktion og sin virksomhed sikkert igennem dem.

 

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del