Tips & Tricks: Forbedringer af trafiklys


Lær mere om farvelægning i Gantt-planen for materialemangel når min/max lagerbeholdningsværdier ikke overholdes.

I ROB-EX er der for forbrugende varer allerede i dag farver for brudte minimumsgrænser af sikkerhedslager. ROB-EX har nu også mulighed for at vise maxgrænser for producerende varer. Begge scenarier er inkluderet i nedenstående eksempel.

Brugervejledning: https://rob-ex.com/manual/6.4/en/topic/view-menu#materialshortage-colors

Eksempel

Hvordan kan jeg følge mit råvarelager og se, om jeg er under mit sikkerhedslager?

1. Opsætning af min. lager gøres via Materialelisten -> Tab: Min/max lagerbeholdning
2. Klik på knappen: Tilføj
3. Klik på de tre prikker i materialefeltet -> vælg et materiale -> klik på Ok
4. Bemærk, at omsætningen kan sættes for et lagersted og ikke kun et materiale

 

5. I dette eksempel sættes min. beholdning til 1000 stk.

6. Når materialegrafen betragtes i Gantt-planen, ses det, at beholdningstallet på 720 (under 1000 stk.) nu vises med rød, selvom der er lager.

7. Når farvelægningen af operationerne sættes til: Materialemangel vil operationer, som trækker under min. beholdningen, farvelægges med rød.

Hvordan kan jeg følge mit færdigvarelager og se, om jeg overstiger max beholdning?

1. Inden max beholdningen opsættes, skal der defineres et lagersted. Dette kan gøres via Materialelisten -> Tab: Lagersted.
2. Opsætning af max beholdning gøres via Materialelisten -> Tab: Min/max lagerbeholdning
3. Klik på knappen: Tilføj
4. Klik på de tre prikker i materialefeltet -> vælg et materiale -> klik på Ok
5. Min/max lagerbeholdning kan oprettes for lagerstedet uden, at der tilknyttes et materiale.

6. I dette eksempel sættes max. beholdning til 500 stk.

7. Når materialegrafen betragtes i Gantt-planen, ses det, at beholdningstallet på 530 (over 500 stk.) nu vises med pink.

8. Når farvelægningen af operationerne sættes til: Materialemangel, vil operationer, som overstiger max. beholdningen, ligeledes vises med sort farve.

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del