Er høj udnyttelsesgrad altid godt?

Produktionsoptimering - oplæg i Holland

Direktør Hans Jørgen Lynggaard, der har været med til udviklingen af ROB-EX siden 1999, diskuterede produktionsoptimering på konference i Holland, og satte fokus på, hvordan gennemløbstid og udnyttelsesgrad spiller sammen.

ROB-EX har mange brugere blandt industri- og fødevarevirksomheder i Holland. Derfor var direktør for Novotek Planning Systems, Hans Jørgen Lynggaard sammen med GE Digital til Industrial automation event i Breda i Holland i oktober måned. Det var Novotek Planning Systems’ søsterselskab i Holland, der inviterede nye og gamle kunder og leverandører til en event for at tale om optimering af produktionen.

Hans Jørgen Lynggaard stillede spørgsmålet Er høj udnyttelsesgrad godt? Og diskuterede i sit oplæg, hvordan gennemløbstid og udnyttelsesgrad spiller sammen, under titlen Optimizing your production capacity: ”Du er nødt til at lægge en strategi for din produktionsstyring. Vil du levere hurtigt, eller vil du udnytte dine maskiner maksimalt? Det kan ikke lade sig gøre, at gøre begge dele på én gang”, var nogle af pointerne i oplægget. Høj kundeservice og høj produktivitet strider i mod hinanden – og man skal stille sig selv spørgsmålet om, en høj udnyttelsesgrad altid er et mål i sig selv?

Hans Jørgen Lynggaard forklarede, hvordan ROB-EX kan fungere som et operationelt instrument, der sikrer, at virksomheden følger den valgte strategi. ROB-EX er først og fremmest et værktøj til produktionsplanlæggere og til effektiv planlægning af produktionen. Samtidig kan systemet fungere som informationsleverandør til ledelsesniveauet og levere rapporter og management-dashboards. Derved får ledelsen adgang til værdifulde data fra ROB-EX Schedulers produktionsplan og får et højt niveau af information om kapacitet og planlagt udnyttelsesgrad eller planlagt overholdelse af leveringstider.

Som supplement til Hans Jørgen Lynggaards oplæg, gennemgik Henny van de Bek, den lokale ROB-EX ekspert, ROB-EX Scheduler 6.2, som udkom sidste år med et væld af ny funktionalitet. Resten af dagen var han travlt optaget af en tæt dialog med flere hollandske firmaer, der ville høre mere om mulighederne med ROB-EX.

ROB-EX i Holland

Novotek Planning Systems hollandske søsterselskab er placeret i Breda, hvor et team på fem personer arbejder dedikeret med ROB-EX Scheduler. ROB-EX har udvidet kraftigt i Holland gennem de seneste 6-7 år og er udbredt til mange industrier og virksomheder inden for forskellige brancher.

”Især fødevareproducenter benytter ROB-EX, og vi har generelt et godt fodfæste og en god respons på systemet,” fortæller Hans Jørgen Lynggaard: ”Vi ser et godt match og nogle gode muligheder i Holland, også fordi søsterselskabet gør det rigtig godt. De er fuldt befarne og selvkørende i alle områder af ROB-EX Scheduler.”

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del