Et kursus i produktionsstyring giver værdifuld viden, der kan sættes i spil med det samme

I maj måned 2018 deltog 12 produktionsvirksomheder i et kursus om produktionsstyring, som ROB-EX A/S har udviklet i samarbejde med Consulting House. På kurset kom deltagerne igennem en masse principper og begreber inden for planlægning og produktionsstyring, som de kan tage med hjem og bruge i praksis. Kurset skal give ny inspiration til at gribe den opgave, der hedder planlægning. Og deltagerne får en forståelse af, hvad planlægning betyder, og hvad de skal gøre i praksis, når de er tilbage i virksomheden.

”Det var tydeligt at mærke, at alle havde en passion for planlægning og produktionsstyring, og deltagerne var hele vejen igennem engagerede og aktive,” siger en af underviserne Karen Kjær Larsen, diplomingeniør og civilingeniør fra Consulting House.

”Det var et fantastisk kursus! Alle burde gøre sig selv den tjeneste at få repeteret deres viden om planlægning ind i mellem. Og Mads Bruun Larsen var god! Han ved, hvad han snakker om og kan se tingene fra mange vinkler og finde løsninger. Vi kunne bruge det med det samme og har brugt det siden.”Claus Lauridsen, ejer og værkfører hos Techno Tool.

Ikke alle planlæggere har en teoretisk baggrund at læne sig op ad

Claus Lauridsen er uddannet maskinarbejder og har ikke nogen teoretisk baggrund for at arbejde med planlægning, men har siddet med planlægningen og været produktionsansvarlig i 15 år, siden han købte sig ind i Techno Tool: ”Der var ikke andre, der kunne tage det, og så fik jeg opgaven,” som han siger.

En vej til planlægning, der nok er temmelig typisk – i hvert fald hvis du spørger de to undervisere på kurset Karen Kjær Larsen og Mads Bruun Larsen fra Consulting House:

”Mange burde komme på kursus. Mange bliver kastet ind i stillingerne som planlægger, og det er altså mere komplekst, end man tror. Det kan være svært at bevare overblikket, hvis du ikke har en eller anden teoretisk baggrund for din planlægning,” siger Karen Kjær Larsen.

Og Claus Lauridsen fra Techno Tool er enig: ”Man burde tage på kursus hvert femte år og blive rusket lidt i. Så får man den teoretiske baggrund med og får gået sin praksis efter i sømmene.”

Planlæggerne bliver oplært i systemerne, så de er gode til at navigere i dem, men de har ikke lært, hvad systemet kan gøre for dem. Kan de fx anvende nogle strategier, der gør det nemmere at planlægge, og hvad får de ud af at fintune en plan, som de godt ved ikke kommer til at holde alligevel?

Skifter fra ubevidst kompetente til bevidst kompetente medarbejdere

Ofte er planlæggerne ubevidst kompetente, som Mads Bruun Larsen kalder det. Og det er vanskeligt at blive bedre, fordi de ikke er bevidst om, hvad der giver succes, og hvad der ikke gør.

På kurset får de et begrebsapparat og kan sætte ord på de ting, som de måske har gjort helt ubevidst i årevis. Det bekræfter dem i, at de gør det rigtige, og de får konkrete værktøjer, som gør deres planlægning nemmere. De bliver til bevidst kompetente medarbejdere, der kan gå ind og lave planer, forstå dem og bedre opfylde – og når det er nødvendigt udfordre – ledelsens krav.

”Vi vil gerne have sat ord på de ting, vi gør hjemme i virksomheden, når vi planlægger, og så vil vi gerne have nogle aha-oplevelser.”
Hanne Pliniussen fra Troldtekt

Ledelsen skal lære at forstå, hvad planlægning kan betyde for virksomheden

”Flere af deltagerne var oppe at køre og fik nogle aha-oplevelser! De var helt tændte, for pludselig kunne de se, hvor det gik galt! Og flere sagde – Bare jeg nu kan få ledelsen med på dette!” fortæller Mads Bruun Larsen begejstret.

Desværre oplever flere, at det er svært at få opbakning fra ledelsen og få den til at forstå vigtigheden af ordentlig planlægning. Indimellem bliver der kaos i dagligdagen, og planlæggerne står i en virkelighed, hvor der er udfordringer, som kan være svære at takle, fordi de ikke kan forklare deres kolleger og chefer, hvorfor tingene ikke sker som forventet.

Derfor ønsker Karen Kjær Larsen og Mads Bruun Larsen, at flere vil tage deres chef med på kursus. Mange virksomheder underprioriterer planlægningen og indser ikke, hvor vigtigt den faktisk er for driften: ”Vi kan være med til at overbevise ledelsen om, hvor vigtigt, det her er,” siger Mads Bruun Larsen og fortsætter: ”Vi ønsker at give planlæggerne den teoretiske forståelse af, hvorfor de gør, som de gør, så de kan tage aktive beslutninger og argumentere for, hvorfor der skal laves ændringer overfor ledelsen og give den en forståelse af, hvorfor ting ender, som de gør.”

Karen Kjær Larsen supplerer: ”Det er tydeligt, at virksomhederne får mere ro og slipper for at lave brandslukning hele tiden, når de begynder at prioritere planlægningen mere. Faktisk kan de sænke deres gennemløbstider og kostpriser, når de får en mere jævn produktion.”

Kurset handler om produktionsstyring, ikke om et bestemt program

Traditionelt har der ikke været mange tilbud til planlæggere, siger Mads Bruun Larsen og fortsætter: ”Jo, de kan lære at bruge værktøjerne, men de bliver ikke nødvendigvis bedre til at planlægge af den grund. Vi vil gerne lære dem at tage udgangspunkt i deres produktion og finde ud af, hvilken planlægningstype der passer bedst til den.”

Med mere teori bliver planlæggerne bedre til at strukturere arbejdsprocessen, så det bliver en god plan med mindst muligt bøvl – som de har en god fornemmelse af kan gennemføres: ”Det er ikke sikkert, at det bliver bedre planer, men planlæggernes indsats bliver væsentligt reduceret. De kan nemmere nå at lave en god plan og får frigivet tid, som de kan bruge til at optimere deres planlægning. – Den vigtige refleksion over, hvad der er godt eller skidt og hvorfor er det egentlig, at planerne ikke holder? Den kan vi skabe tid til,” siger Mads Bruun Larsen.

Vidensdeling og netværk kursisterne i mellem

”Det er fantastisk at holde de her kurser i produktionsstyring, fordi jeg virkelig brænder for det! Det er så rart at kunne give viden videre til de her mennesker, som er lidt overladt til sig selv. Og det er spændende for mig at høre om de udfordringer, planlæggerne oplever ude i virksomhederne. Jeg er overrasket over at høre, hvor langt hverdagen i virksomhederne ligger fra det, vi underviser i. Ofte er det, fordi de ikke kender teorierne i virksomhederne – at de ikke bruger de redskaber, der faktisk er til rådighed.”
Karen Kjær Larsen, Consulting House

”Deltagerne på kurset i maj havde tydeligvis stor glæde af at møde hinanden på tværs af brancher. Der var masser af vidensdeling og netværk, og de fik inspiration fra hinanden. Vi bruger også en del tid på kurset til at snakke om deres hverdag og sætter den i perspektiv i forhold til teorierne,” siger Karen Kjær Larsen.

Claus Lauridsen fra Techno Tool er enig: ”Der var rigtig god sparring med de øvrige kursusdeltagere. De andre kender vores problemstillinger på tværs af brancher og har de samme udfordringer.”


Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?