PLUM A/S udvider varesortimentet og øger volumen – og nedbringer varelageret

Med omstrukturering og en dansk-udviklet it-løsning til produktionsplanlægning har PLUM A/S håndteret øget kompleksitet og volumen.

For et par år siden stod PLUM A/S, der producerer håndhygiejneprodukter, over for en udfordring: Virksomheden skulle fremtidssikre sin produktion ved at effektivisere planlægningen og blive mere fleksibel. Varelager og kapitalbinding skulle reduceres, samtidig med at varesortiment og volumen skulle øges. Normalt vil det være to ønsker med modsatrettet fortegn.

”Målet var at levere til tiden og samtidig kunne foretage hurtige ændringer i produktionen. Vi ønskede at nedbringe vores varelager og gøre os klar til at håndtere øget kompleksitet og volumen fremover,” fortæller planlægger hos PLUM A/S Søren Arevad Barnkob.

En kur der har virket

Kuren var en større omstrukturering af virksomhedens produktionsplanlægning og indførelsen af en dansk-udviklet standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, ROB-EX Scheduler. Og kuren har virket, fastslår Søren Arevad Barnkob i dag: ”Det er lykkedes over al forventning med implementeringen af ROB-EX – samtidig med, at vi har udvidet varesortimentet og den mængde, der skal køres igennem.”

Med ROB-EX Scheduler er det blevet så meget nemmere og hurtigere at tilpasse produktionen til ændringer, at det har reduceret varebeholdningen og dermed frigivet kapital bundet i lageret.

Effektiv planlægning og fleksibel produktion

PLUM har løbende 1.000 produktionsordrer i planen, med en tidshorisont på 2 uger for detailplanlægning og 4 måneder for grovplanlægning. Søren Arevad Barnkob kan nu finplanlægge kapacitet, mandskab, materialer, start/slut og særlige forhold, man skal være opmærksom på til den enkelte produktion. Han justerer planen dagligt og frigiver den en uge frem.
Tidligere var det en tidskrævende opgave, men nu klares den hurtigt i et Gantt-kort, fortæller Søren Arevad Barnkob: ”Jeg kan finplanlægge alle 1.000 ordrer på 15 sekunder, det er simpelthen genialt!”
Det betyder også, at PLUM nu kan håndtere et udvidet sortiment og øget volumen effektivt og fleksibelt.

Holder lagerværdien nede og frigør kapital

Facit er, at PLUM nu har overblik over deres kapacitet. Et overblik, de bruger til at træffe en lang række beslutninger i produktionen – fra ansættelser, udvidelse af kalender og behovet for weekendskift til overvejelser om at inddrage underleverandører ved spidsbelastning.
”Nu kan vi tilpasse os den aktuelle situation på et noget tidligere tidspunkt,” konkluderer Søren Arevad Barnkob.

Så hvad der oprindeligt syntes at være to ønsker med modsatrettet fortegn har vist sig at være to ønsker, der begge kunne opfyldes gennem brug af ROB-EX Scheduler.