Ambercon: Nu kan alle medarbejdere se direkte i ROB-EX, hvad der skal produceres og hvornår.

Ambercon A/S, en af Danmarks førende producenter af betonelementer, gik i juni 2022 live med ROB-EX. Den nordjyske virksomhed, der forinden havde brugt deres ERP-system til produktionsplanlægning, stod overfor et skifte af ERP og vurderede, at det var nødvendigt at kigge efter et andet system til at styre produktionsplanlægningen. Valget faldt på ROB-EX.

”ROB-EX kom ind i billedet, fordi vi skulle have et nyt ERP, og vi vurderede, at der ville være for meget der skulle udvikles, hvis vi skulle fortsætte med planlægning i ERP. Så vi synes, at det var bedre, at finde et program, der kunne hjælpe os med de ting vi havde behov for,” fortæller fabrikschef hos Ambercon, Thais Kristensen og fortsætter: ”Vores ønske var blandt andet, at det skulle være grafisk planlægning, og der skulle være en grafisk brugerflade, som man kunne planlægge i. Det skulle ikke bare være lister. Tungen på vægtskålen blev også, at vi her kunne få et system, der henover tid udvikler sig. Det kan ERP ikke, for det er bare sådan, som det er. Så hvis man skal se frem i tiden, så er ROB-EX en meget bedre løsning.  Jeg kan godt lide, at der kommer nye funktionaliteter og versioner til. Måske vi ikke kan bruge det, men bare det, at der hele tiden laves nye versioner, er så godt.”

 

ROB-EX aktiveres i sprints i tæt parløb med kunden

Et aktiveringsforløb med ROB-EX startes op med en Solution Assessment, en workshop, hvor værdiskabelsen afklares og den fremtidige planlægningsproces kortlægges. Herefter går selve aktiveringen i gang. Den består både af oprettelse af stamdata i ROB-EX, integration til ERP, opbygning og test af ROB-EX, undervisning af brugere samt validering af værdierne og den afklarede planlægningsproces fra workshoppen. Hele forløbet køres i sprints.

Hos Ambercon var ønskerne og kravene til det nye planlægningssystem helt klare i opstartsfasen. Produktionsplanlægger Jesper Sørensen forklarer: ”Det grafiske overblik i ROB-EX, altså Gantt planen, var et meget stort ønske. Og så muligheden for at vi ikke længere havde en bagkant for hvor langt ud i fremtiden vi kunne planlægge. Vi så også på andre systemer, men de kunne ikke planlægge længere ud i fremtiden end 1 år og det havde vi altså brug for. Og så ønskede vi et system, hvor vi kunne åbne tegninger direkte fra systemet. Det var et stort ønske fra vores formand.”

 

Værdiskabelsen skal hurtigt mærkes i den daglige planlægning

Undervejs i aktiveringsforløbet tilpasses ROB-EX og arbejdsgangene hos virksomheden, så den nye digitale planlægningsløsning og brugerne er klar til at gå live efter de 6 ugers sprint. Og her skal værdiskabelsen mærkes hurtigt.

”Mit udgangspunkt var, at jeg bare ville være glad, hvis ROB-EX kunne læse det samme, som vores ERP også gjorde, men det er bare blevet så meget bedre og det er virkelig fedt,” fortæller Thais Kristensen og supplerer: ”Vi har digitale tegninger ude i produktionen og det er nu ROB-EX, der styrer de tegninger og også når der kommer ændringer i dem. Vi kan sende dem ud til alle de tablets, vi har ude i produktionen. Den tanke jeg havde med ROB-EX om at det kun skulle bruges til planlægning, har grebet om sig på en positiv måde, så ROB-EX nu er en platform til at vi kan bruge det til andre ting også. Som blandt andet dokumentstyring. Og det er jo egentlig bare at ROB-EX opretter et link til en pdf-fil og så kan man åbne det igennem ROB-EX, og det er ROB-EX, der styrer det nu. Vi har en del programmer nu, der styrer vores automatisering, hvor ROB-EX sammen med ERP er omdrejningspunktet.”

Et af ønskerne hos Ambercon til den nye planlægningsløsning var også et grafisk overblik. Dette er blandt andet løst ved skærme både ude i produktionen og på tegnestuen, hvor alle medarbejdere nu kan se direkte i ROB-EX, hvad der skal produceres og hvornår. Det grafiske overblik koblet med de digitale tegninger via ROB-EX har stor betydning for den nordjyske virksomhed i dag. Nu bruger de langt mindre tid på at finde ud af, hvad der skal produceres og hvor tegningerne findes, da det hele er samlet ét sted.

 

ROB-EX specialisterne er stadig med efter endt aktivering

Når ROB-EX er aktiveret og den nye hverdag godt i gang, holder ROB-EX specialisterne fortsat tæt kontakt til kunden. Der tjekkes jævnligt ind, for at høre, hvordan det går og én gang årligt afholdes et servicebesøg ude hos kunden, som en fast del af ROB-EX pakken.

På servicebesøget gennemgåes det nuværende setup og man ser på om ROB-EX kan give endnu mere værdi for virksomheden. Hos Ambercon hilser man servicebesøget velkommen og ser det som en kærkommen mulighed for at få tjekket setuppet, så man sikrer at planlægningsprogrammet hele tiden giver fuld værdi.

”Det giver god mening med et servicebesøg. På den måde kan vi vise ROB-EX teamet, hvordan vi bruger programmet i hverdagen, og hvad der er vigtigt for os i forhold til drift og fremtidsplaner. Her tænker jeg især på hvilke funktioner der er vigtige at få med i Web Planneren. Og så er det altid godt at få en snak om hvad der er nyt og hvad der arbejdes på hos ROB-EX,” fortæller Jesper Sørensen og afslutter: ”på seneste servicebesøg gennemgik vi vores opsætning af ROB-EX, så Allan kunne få et indblik i, hvordan vi bruger programmet. Vi var også ude i produktionen, så Allan kunne se, hvordan vi bruger ROB-EX udenfor planlægningskontoret. Servicebesøget er en god service, som vi er glade for.”

 

Om kunden

Ambercon A/S laver beton- og facadeelementer til erhverv og byggeri. Virksomheden, der holder til i Støvring, blev stiftet i 1983 og beskæftiger idag over 150 ansatte. 

Del