Eldan Recycling: Vi havde behov for et system, der var 1:1 med hverdagen og virkeligheden

I efteråret 2022 besluttede Eldan Recycling, der producerer maskiner til genvinding af blandt andet kabler, dæk, elektronik og bilbatterier, at overgå til digital produktionsplanlægning med ROB-EX. Virksomheden, der tidligere ofte havde kæmpet med brandslukninger, fordi produktionsplanen ikke svarede til virkeligheden, manglede et overblik over de ca. 1100-1200 produktionsordrer og et overblik over de konsekvenser det havde, når ordrer blev rykket eller hasteordrer presset ind.

Eldan Recycling havde behov for et planlægningssystem, der var svarende til hverdagen og virkeligheden, og et system, der kunne eliminere den manuelle planlægning og fjerne alle produktionspapirer. Produktionsplanlægger hos Eldan Recycling Brian Nielsen fortæller: ”Vi er meget glade for ROB-EX, og det kan jeg godt skrive under på. Det er ikke nogen hemmelighed, at det var en svær fødsel, fordi vi gik fra meget manuel planlægning, hvor papirer blev skrevet ud, og man jonglerede med dem. Det ville vi meget gerne væk fra, og det er også fjernet nu. Og så ville vi meget gerne kunne give mere præcise leveringstider. Det kan vi også nu. Når jeg får en forespørgsel på en ordre, så kan jeg se på alle vores maskiner, hvor vi er henne, og hvad vi skal i gang med nu. Vi har virkelig fået et godt værktøj til at kunne give de her meldinger retur.”

 

Et nyt IT-system skaber naturligt forandringer i arbejdsgange

Undervejs i aktiveringsprocessen med ROB-EX er der ofte flere arbejdsgange og processer hos virksomheden, der kommer op til revision og bliver ændret. Og dette skete også hos Eldan Recycling. ”Det var en stor kulturændring i forhold til, hvad man tidligere har gjort, og hvad man nu skulle gøre. Nu skulle man finde ud af at bruge tiden anderledes end på de 1100-1200 aktive jobkort. Man skulle både lære en ny teknologi, men også nye arbejdsgange i huset,” fortæller Brian Nielsen og fortsætter: ”Man er jo inde og pille ved meget gamle og tunge vaner i forhold til, hvordan man planlægger og styrer en produktion. I den første tid gav vi det lov til bare at falde på plads, og så startede vi stille og roligt op. Der var lige fra start en stor og naturlig nysgerrighed til systemet, og i dag kender alle jo ROB-EX ude i produktionen. De ved godt, at det er den vej toget kører nu. Og under hele forløbet har vi holdt flere statusmøder med Allan fra ROB-EX, og han har også været ude hos os efterfølgende. Fie fra ROB-EX har været på servicebesøg, så vi skubbes hele tiden i den rigtige retning.”

 

Erfarne ROB-EX specialister sætter løsningen op

Når virksomhedernes nye planlægningsløsningen skal afklares og ROB-EX skal sættes op til at styre produktionen, kræver det et indgående kendskab til blandt andet styring af produktion, procesoptimering, digitalisering, supply-chain, data og projektstyring hos ROB-EX specialisterne. Det er derfor afgørende, at den ROB-EX specialist, der står i spidsen for aktiveringen og for hvordan virksomhedens ROB-EX løsning skal se ud, har en solid erfaring med netop nævnte, således at virksomheden får præcis den løsning, der giver størst værdi for dem, og så hele organisationen kan drage stor fordel af ROB-EX. Hos Eldan Recycling var det Solution Specialist, Allan Axelsen, der stod for aktiveringen.

”Jeg synes, at forløbet har været rigtig godt. Allan og jeg har personligheder, der falder godt sammen, og nogle gange er man bare heldig, og Allan og jeg klingede godt sammen. Allan har en god tilgang til det, og en forståelse for de ting, man bokser med ude på en fabrik i kraft af hans erfaring og tilgang til det. Lige præcis det har helt klart været et plus for projektet her. Det er også det, jeg har hørt fra projektgruppen. Allans måde at styre det her igennem har været rigtig positivt. Han var god til at lytte og også god til at skubbe den tilbage og få os til at overveje, om man måske kunne ændre lidt og skrue lidt på knapperne. Han fik os helt klart til at tænke over nogle ting,” fortæller Brian Nielsen.

 

ROB-EX Web Planner blev også en betydningsfuld del af løsningen

Hos Eldan Recycling skulle ROB-EX især give virksomheden et meget bedre overblik, muligheden for at give kunderne valide leveringstider og derudover også muligheden for at se de konsekvenser det kunne have, hvis man rykkede på ordrer. Brian Nielsen mener, at ROB-EX har indfriet alle ønsker og mere til: ”Det har også givet os mulighed for at styre projekter, altså hele projekter og ikke bare på en enkelt reservedel. En projektleder kan nu komme og spørge mig om, hvor langt vi er på de her projekter, og det kan jeg se og give dem en præcis tilbagemelding på. Jeg har mulighed for at trække info ret hurtigt til projektlederen, sælger eller hvem der nu spørger ind til det,” fortæller Brian og fortsætter: ”Vores værkførere kan se belægning på de forskellige maskiner, så de kan se, hvis en medarbejder beder om fri, hvordan det så kan se ud, og de kan justere efter det. Eller hvis en kollega er syg. De kan også tage hensyn til og højde for vedligehold uden at det har synderlige konsekvenser for resten af produktionen.”

En anden og uventet, men ikke mindre betydelig, værdiskabelse for Eldan Recycling var muligheden for at benytte Web Planner til værkførerne. Med ROB-EX Web Planner kan man tilgå sin plan via en almindelig webbrowser, og man kan således nemt tage ROB-EX ”med på farten” og se betydningen af ændringer her og nu, også imens man står ude i produktionen. ”Hen ad vejen kunne vi så også se, at vores værkfører faktisk også fik et værktøj til at rykke rundt på ordrer. De har nu begge Web Planner, så de kan faktisk køre deres planlægning selvstændigt, og skal ikke ind til mig for at bede mig om at flytte en ordre. Det har givet en stor fleksibilitet. ROB-EX har virkelig givet os mange gode værktøjer til meget nemmere at komme igennem hverdagen,” slutter Brian Nielsen.

Om kunden

Eldan Recycling producerer kundetilpassede maskiner til genvinding af blandt andet kabler, dæk, elektronik og bilbatterier. Virksomheden, der leverer til hele verden, holder til i Faaborg og beskæftiger over 100 medarbejdere.

Del