De Danske Gærfabrikker øger kapaciteten 15-20 % ved hjælp af ROB-EX

”Vi har haft en tilbagebetalingstid på vores investering i ROB-EX på bare tre måneder. På de tre måneder har vi øget vores produktivitet så meget, at hvor vi før var pressede, kan vi nu sagtens nå det, vi skal. Der er tale om 15-20 % kapacitetsstigning pga. ROB-EX,” siger Gert Fogh, logistikchef hos De Danske Gærfabrikker og fortsætter:

”Vi har øget kapaciteten og effektiviteten betragteligt ved at implementere ROB-EX – og satser på at fortsætte med det. Jeg vil gerne rose ROB-EX for at gøre det nemt at se, hvor vi har plads til at producere mere. Vi har fuld transparens og kan se, hvor lang tid, hver eneste proces tager – det kunne vi slet ikke overskue før. Hvis en maskine bryder ned, kan vi komme meget hurtigere op at køre igen, og vi kører simpelthen bare mere produktion igennem med ROB-EX.”

ROB-EX Scheduler viser den ekstra kapacitet, der faktisk ér til rådighed

De Danske Gærfabrikker er en procesvirksomhed, hvor de forskellige faktorer på fabrikken er afhængige af hinanden fra start til slut.

”Det gør en stor forskel, at vi kan se afhængighederne mellem maskinerne – vi kan se, hvor vi har fri kapacitet og lynhurtigt overskue forholdene og fx svare på, om vi kan tage en ekstra ordre ind. Det er meget lettere at prioritere end tidligere. ROB-EX illustrerer afhængighederne visuelt, så vi kan se hullerne i osten. Vi kan se de kapacitetshuller, vi ikke får udnyttet nu – det kunne vi ikke i Excel,” forklarer Gert Fogh.

En kompleks produktion kræver en fleksibel løsning

Med over 200 forskellige slags gær er produktionen hos De Danske Gærfabrikker præget af høj kompleksitet. ROB-EX indeholder funktioner, der automatisk planlægger og styrer de mange operationer til håndtering af gæren, der vokser eksplosivt fra én lillebitte stamme på en glasplade til 30 tons gær i en tank. Ved at oprette regler i ROB-EX tager planlægningsløsningen højde for begrænsninger, muligheder og regler for de forskellige tanke og rørforbindelser, så de mange gærprodukter ikke kommer i forbindelse med hinanden.

”Vi planlægger hele processen i ROB-EX, helt frem til det færdigpakkede produkt, som er tørgær eller gærekstrakt klar til afsendelse. Nogle af processerne varer 4-5 dage og andre helt op til 6 uger.  Den lange planlægningshorisont var en af de afgørende faktorer for beslutningen om at implementere ROB-EX. Løsningen passer 100 % til vores fabrik og produktion,” siger Gert Fogh.

Vi har fået styr på leveringstider og lagerbeholdning

De Danske Gærfabrikker har mange interne kunder, fx flere søstervirksomheder, der er afhængige af deres produkter. Med ROB-EX kan Gert Fogh helt præcist fastsætte, hvornår produkterne er færdige og estimere, hvornår, der er brug for råvarer og hjælpestoffer. Det giver meget mere ro i huset, siger han:

”Når en leverandør pludselig gerne vil levere før tid eller bliver forsinket, så kan vi lynhurtigt se, om det er muligt. Vi kan bedre styre vores lager og estimere, hvornår vi har behov for råvarer, emballage, enzymer og andre hjælpestoffer.”

Færre fejl og mindre nedetid på maskinerne sparer virksomheden for mange penge

Produktionen hos De Danske Gærfabrikker kører 24/7. Det betyder, at operatørerne står alene, hvis noget går galt. Tidligere gjorde de enten ingenting eller stoppede produktionen helt, fordi de ikke kunne overskue konsekvenserne, og det medførte fejl og sene telefonopkald til Gert Fogh.

Han fortæller: ”Det havde store konsekvenser, både økonomisk og kapacitetsmæssigt. Hvis vi producerede noget med fejl eller noget, der ikke var plads til i tankene, kostede det rigtig mange penge!”

Nu har operatørerne et visuelt overblik med Gantt-diagrammet i ROB-EX og kan nemt se konsekvenserne, når de ændrer i planen. Og de må gerne rette i planen og flytte rundt. Det giver dem mere ansvar og mulighed for at påvirke tingene og har resulteret i mere motiverede medarbejdere, lyder det fra Gert Fogh, der tilføjer: ”Vi skal turde bruge operatørernes kompetencer og give dem ansvar for planlægningen, de kender jo maskinerne 100 %. Det er også en fordel i forhold til de unge medarbejdere, de synes det er sjovt at kunne optimere på tingene og tør prøve det af – det betyder også noget for rekrutteringen af arbejdskraft.”

Om kunden

De Danske Gærfabrikker er en del af den globale Lallemand-koncern i gær- og bakterieindustrien, med 4.000 ansatte worldwide og 70 produktionssites over hele verden. Virksomheden har 100 medarbejdere i Grenaa.

Gert Fogh har været logistikchef i De Danske Gærfabrikker i 10 år, hvor planlægningen hidtil er foregået i Excel. Virksomheden indførte ROB-EX i foråret 2018.
Systemet kører med automatisk dataopsamling fra de mange tanke, som bliver uploadet til ROB-EX. Der er omkring 25 skærme med ROB-EX i virksomheden, både proces- og driftsskærme, så alle medarbejdere kan logge på overalt.

Del