Årdal Maskinering: Kompleks produktionsplanlægning

“Når vi får en ordre ind, består den ofte af 40-50 enkeltdele, som vi skal producere i forskellige processer, og som måske undervejs skal forbi en af vores mange underleverandører for at få en eller anden form for special- behandling,” fortæller Jørn Arvid Sæther, der er produktionschef hos Årdal Maskinering. ”Før i tiden brugte vi vores ERP-system og et Excel-ark til at planlægge opgaverne, og det var efterhånden ret kaotisk.”

Kompleks produktion med kort planlægningshorisont

”De seneste tre år har vi øget omsætningen enormt, og vores produktion er blevet langt mere kompliceret,” fortsætter Jørn Arvid Sæther. ”Med så mange forskellige ordrer, kunder og underleverandører var det umuligt at bevare overblikket. Ikke mindst fordi vi arbejder med meget korte leveringstider. Vi planlægger sjældent mere end 1-2 måneder frem, og derudover får vi meget ofte hasteordrer ind.”

Kan se hele produktionen i ét billede

Da Årdal Maskinerings ERP-leverandør meddelte, at de ikke længere ville udvikle løsningens planlægningsmodul, valgte virksomheden at investere i ROB-EX. Jørn Arvid Sæther uddyber: ”ROB-EX er udviklet specifikt til produktionsplanlægning og er langt mere velegnet end et ERP-system. Med ROB-EX har vi blandt andet fået et markant bedre overblik. Vi kan se hele salgsordren i ét billede, og samtidig kan vi se alle de forskellige produktions- ordrer, som salgsordren består af. Desuden kan vi sortere på de enkelte dele i processen og se belastningen på både medarbejdere og maskiner hele vejen igennem.”

Lettere at passe hasteordrer ind

”Med ROB-EX kan vi også udnytte kapaciteten meget bedre, end vi kunne før,” tilføjer Jørn Arvid Sæther. ”Jeg kan se præcis, hvor stor belastningen er på hver enkelt medarbejder og maskine, og hvis vi får en hasteordre, som skal presses ind mellem de øvrige ordrer, kan jeg se, hvad konsekvenserne bliver. Rent visuelt sker der det, at hasteordren forskyder alle produktions- linjer, så jeg kan se, hvor jeg skal justere for at få det hele til at hænge sam- men.”

Et meget visuelt værktøj

”ROB-EX fungerer i det hele taget rigtig godt visuelt,” fortsætter Jørn Arvid Sæther. ”Når jeg for eksempel planlægger en ny ordre, får jeg en rød farvemarkering, hvis min planlægning betyder, at vi overskrider leveringstiden. Vi kører parallelt med mange ordrer og kunder på samme tid, og i vores branche er der altid kamp på leveringstiderne. Derfor er det vigtigt at have et værktøj, der fortæller os, hvad der skal til for at overholde tidsplanerne, både hos os og hos vores underleverandører.”

ROB-EX genbruger data fra ERP-systemet

ROB-EX er integreret med virksomhedens ERP-system, og de to løsninger udveksler automatisk alle nødvendige data. Jørn Arvid Sæther fortæller: ”Vi har altid været glade for vores ERP-system, og det er vi stadig. Det eneste problem var, at vi ikke kunne bruge det til kompliceret produktionsplanlægning, men det har vi fået løst med ROB-EX. En gang om ugen holder jeg prioriteringsmøde med salg og produktionen, hvor vi sammen gennemgår ressourcerne, én for én, via en storskærm. Derudover har sælgerne en viewer-funktion, så de selv kan tjekke planen uden at redigere i den.”

Enkel fjernsupport

Når Jørn Arvid Sæther har spørgsmål vedrørende brugen af ROB-EX, kobler ROB-EX A/S sig op via fjernsupport, så de kan kigge på løsningen sammen. ”Det er vældig nemt,” siger han. ”Vi har en fast kontaktperson, vi altid kan tage fat i, og som er god til at hjælpe os. Det er nu ikke nødvendigt særlig tit, og jeg synes, det har været let at lære at bruge løsning- en. I dag er jeg helt afhængig af ROB-EX. Jeg kunne slet ikke forestille mig at skulle arbejde uden ROB-EX med den komplicerede produktion, vi har i dag!”

Om kunden

Årdal Maskinering bearbejder alle typer metal og leverer hovedsagelig komponenter til olieindustrien. Virksomheden har ingen egne produkter, men producerer efter bestilling, hvilket stiller store krav til produktionens omstillingsparathed. Før i tiden foregik finplanlægning i virksomhedens ERP-system, kombineret med Excel, men med stigende kompleksitet i produktionen blev det sværere og sværere for virksomheden at bevare overblikket. Derfor bruger de i dag ROB-EX til deres produktions-planlægning.

Del