Valg af forretningssystemer har afgørende betydning for din virksomheds drift


IT-systemer er i dag helt centrale for virksomheders daglige drift. Vi overlader det trygt til systemerne at styre virksomhedernes aktiviteter så som økonomi, lagerbeholdning, kunder, salg og produktionsplanlægning. Forretningssystemerne bærer et meget stort ansvar, og valget af dem påvirker ikke kun de direkte omkostninger til indkøb og implementering af systemerne, men også hele virksomhedens drift. Derfor er det af afgørende betydning, hvilket system der vælges, for det forkerte valg kan koste store summer.

En afgørende sondring, når man skal vælge IT-systemer, er imellem all-in-one og best-of-breed løsninger. Som navnet siger, dækker all-in-one begrebet over de brede løsninger, der søger at løse langt de fleste, hvis ikke alle opgaver i samme system. Disse integrerede systempakker kendes hovedsagelig inden for ERP. Modsætningen hertil er best-of-breed, der kan oversættes til ”bedst til opgaven.” Best-of-breed software er et dedikeret system, der er udviklet af specialister med særlige kompetencer inden for ét specifikt område med det formål at hjælpe virksomheden til at præstere sit allerbedste på netop dette specifikke område. De fleste virksomheder har udbytte af all-in-one på nogle områder og best-of-breed på andre. Udfordringen er at vide, hvornår den ene eller den anden løsning er den bedste for virksomheden.

Produktionsplanlægning kræver best-of-breed

Et område, hvor det giver mening at bruge best-of-breed, er produktionsplanlægning. Det er et højt specialiseret område, hvor man jonglerer med størstedelen af alle virksomhedens værdier i form af maskiner, materialer og mennesker. Derfor er der her også behov for et dedikeret, specialudviklet værktøj med mere dybde og flere specielle features, fordi selv de små marginaler i f.eks. effektivitet kan have mange nuller efter sig på bundlinjen. Derudover ligger der en kæmpe konkurrencefordel i noget så simpelt, som at kunne give en reel leveringstid eller simulere og visualisere de reelle konsekvenser her og nu, hvis kunden eksempelvis ønsker at ændre leveringen, der skal presses en hasteordre ind eller man ikke kan få de nødvendige materialer hjem etc. Man bør derfor ikke gå på kompromis, når man skal vælge sit værktøj til styring af produktionen.

ROB-EX er best-of-breed

ROB-EX er et eksempel på best-of-breed inden for produktionsplanlægning. Det digitale planlægningsværktøj er udviklet af specialister, der kender udfordringerne med at få enderne til at nå sammen i en travl produktion, hvor enhver beslutning kan få store konsekvenser.  Og som best-of-breed software, er ROB-EX tænkt til kun ét specifik område, nemlig styring af produktion – et område, der er et livsvigtigt organ og som bør ses som et strategisk aktiv hos produktionsvirksomhederne.

Desværre er planlægningen stadig en udfordring hos mange produktionsvirksomheder, og flere oplever at deres planlægningssystemer er utilstrækkelige og ikke matcher den virkelighed vi lever i.

”Vi ser ofte, at når virksomhederne kontakter os, så er det fordi de er løbet tør, så at sige, i det system, de bruger til planlægning lige nu, og fordi planlægningsfunktionen er blevet for tung. Mange virksomheder har mistet overblikket og kan ikke få det skabt med deres nuværende planlægning, fordi systemet egentlig var tiltænkt andre funktioner,” fortæller Sales Director hos ROB-EX A/S, Kristian Skytt Mikkelsen, og fortsætter: ”I den tid vi lever i lige nu, er det virkelig vigtigt og meget afgørende at man har det rigtige værktøj til at planlægge sin produktion, fordi vi simpelthen ikke kender dagen i morgen, og fordi vi de seneste år har set, at verden kan skifte fra det ene til det andet på et splitsekund. Det giver unægtelig en del forstyrrelser for mange virksomheder, som man er nødt til at kunne håndtere for ikke at knække på det.”

Kriser er uundgåelige – det handler om at være i stand til at stå igennem dem

Netop forstyrrelser og varians er noget som best-of-breed software kan hjælpe med at styre sikkert igennem. Her er der allerede er taget højde for netop sådanne situationer, fordi det er tilegnet en specifik opgave og ikke mange forskellige.

Kristian Skytt Mikkelsen forklarer: ”I ROB-EX kan du meget hurtigt visuelt se konsekvenserne, hvis du rykker rundt på ordrer eller hvordan nedetid på maskinerne kan påvirke resten af produktionen. ROB-EX kan også vise dig, om du har alle dine materialer hjemme til en given ordre, og hvis materialerne ikke er kommet hjem til den planlagte tid, så kan ROB-EX ret hurtigt re-planlægge, så du hele tiden udnytter dit produktionsapparat. Dermed minimerer du påvirkningen af, at der eksempelvis sidder et skib fast i Suezkanalen. Vi har derudover også gjort meget ud af, at du kan få stor værdi af alle de data der findes i din produktion og dermed også i ROB-EX. Derfor kan du trække en stor del data ud, så du hele tiden kan analysere og estimere din kapacitet, spotte flaskehalse og årsager til nedetid på dine maskiner. Det kan virkelig være en øjenåbner og vigtige område at spare både tid og penge på.”

Digitalisering og bedst-of-breed kan hjælpe til resiliens

ROB-EX er ikke en konkurrent til ERP-systemer, men en værdiskabende add-on, som visuelt skaber det overblik, der ofte mistes i en travl produktion. Derfor er der heller ikke tale om at rygraden i virksomhedernes IT-systemerne skal laves om, når man tilføjer et best-of-breed system. ROB-EX kan som best-of-breed gøre brug af alle de data, der allerede ligger i kundernes ERP-systemer, og den intelligente integration gør, at data nemt kan udveksles frit og sikkert mellem ERP og ROB-EX.

”Vi anbefaler klart, at man digitaliserer sig og vælger best-of-breed software til niche-områder som fx produktionsplanlægning. Så står man altså bare meget mere robust til at kunne håndtere den variation, der med sikkerhed vil komme igen og igen. Det vil uden tvivl fjerne et stort pres hos mange produktionsvirksomheder,” siger Kristian Skytt Mikkelsen og afslutter ”ROB-EX bygger på grundantagelsen af at ting varierer, og systemet er bygget til at kunne håndtere forstyrrelser. I ROB-EX imødekommer vi forstyrrelserne, fordi vi er bevidste om, at vi ikke selv er herre over dem. Ingen så hverken Corona-pandemien eller den energikrise vi står midt i lige nu, komme. Men det er et faktum, at de her forstyrrelser vil blive ved med at komme, og derfor vil vi meget hellere se dem som variation og fokusere på, hvordan vi så kan styre sikkert igennem dem, og ikke mindst, hvordan man sikrer at ens virksomhed er i stand til at styre igennem dem.”

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del