Tips & Tricks: Finjustering af alternative ressourcer med Transition RulesLær mere om at opsætte regler for skift mellem ressourcer.

Ressourceskifte-reglerne opsættes på ressourcen. Derved bliver der sat en begrænsning til andre ressourcer, hvis de er tilgængelige på den efterfølgende operation.
Ressourceskifte-regler kan være produktafhængige, men behøver ikke være det. Et andet eksempel kan være, at et emne, der er udskåret på en specifik maskine, kun kan håndteres af nogle bestemte svejsere grundet høj kompleksitet. Se eksemplet nedenfor.

Brugervejledning: https://rob-ex.com/manual/6.4/en/topic/transition-rules

Eksempel

Hvordan kan jeg sikre, at de store komponenter går til specifikke svejsere i samme ressourcegruppe?

1. Der findes i dette eksempel to ressourcegrupper: Cutting Group og Welding Group.
2. Ruten gøres tilsvarende simpel med to operationer. Begge operationer peger på gruppen.

3. Åbn Redigér ressourcer
4. Vælg den ressource, der håndterer store komponenter. Her betegnet: Fanuc
5. Vælg tab: Ressourceskift-regler
6. Klik på knappen Tilføj
7. Indsæt navne (adskilt med ”,”) på ressourcerne
8. Klik på Luk
Bemærk: Er feltet Produkt udfyldt, er reglen gjort produktafhængig (markeret med rød cirkel)

9. Når en produktionsordre bliver oprettet med denne rute og ressourcen: Fanuc vælges, så er det ikke længere muligt at vælge andre end Nick & Andrew til den efterfølgende operation.

Bemærk: Husk, at reglen går begge veje – så i dette setup, hvis svejseoperationen lige nu ligger på Nick, så kan Cincinatti ikke vælges til cutting.

Malene Kjerulff Andersen
Office Manager

2463 7025
ma@rob-ex.com

Vil du vide mere?

Del