“Brugerdagen er altid godt skruet sammen, det kommer hele vejen rundt. Programmet har indfriet mine forventninger hver gang, og der er ikke noget, jeg ville have undværet.”Angelina Catastini Rimmen, Global Business Process Expert

ROB-EX Brugerdag – dagen indfrier mine forventninger hver gang

ROB-EX Brugerdagen er en rigtig god dag, fortæller Angelina Catastini Rimmen, der er global business process expert i en større dansk produktionsvirksomhed:
”Det vigtigste for mig er, at det er en god dag med inspiration og netværk. Programmet er altid godt skruet sammen, det kommer hele vejen rundt. Det har indfriet mine forventninger hver gang, og der er ikke noget, jeg ville have undværet. ROB-EX konsulenterne kender deres brugere godt – og giver dem det, de har brug for.”

Jeg får nye ideer til vores egen planlægning

Dagen handler ikke kun om brugen af ROB-EX, men også om produktionsprocesser generelt. Emnerne er forskellige vinkler på produktionsstyring og planlægning, og der er cases fra en blandet skare af produktioner og brancher. Cases, der viser, hvordan planlæggerne bruger ROB-EX, og hvordan de løser planlægningsudfordringerne i deres virksomhed:

”Selvom vi er fra forskellige typer virksomheder, kan vi bestemt lære fra hinanden!” siger Angelina Catastini Rimmen: ”Jeg har især brugt oplæggene som idégrundlag til vores egen planlægning og fået nye ideer til, hvad vi kan opnå med ROB-EX. Nogle virksomheder bruger nogle funktioner i løsningen, som vi ikke selv har været opmærksomme på – det har været en stor hjælp at høre om, fx når vi skulle i gang med noget nyt.”

Hjælp til at bruge ROB-EX bedre

På Brugerdagen præsenterer ROB-EX konsulenterne nye funktioner i systemet og deler ud af tips og tricks til smarte genveje og måder at bruge værktøjet på. ”Jeg var meget begejstret for tips & tricks-delen i starten,” fortæller Angelina Catastini Rimmen, ”det var en god måde for mig at lære at bruge systemet bedre på.”

På dagen kan brugerne booke et møde med en konsulent fra Novotek Planning Systems, hvis de har noget specifikt, de gerne vil have svar på eller vende med en konsulent.

Et fagligt fællesskab, hvor brugerne udveksler viden og erfaringer

Angelina Catastini Rimmen styrker sin planlægning ved at udveksle erfaringer og dele viden med andre planlæggere på Brugerdagen. Som planlægger sidder man ofte alene med ansvaret og udfordringerne, derfor er mange glade for at mødes i et faglige fællesskab med andre, der laver noget tilsvarende.
Angelina Catastini Rimmen forklarer:

”Som superbrugere af ROB-EX i en virksomhed sidder vi jo meget alene med det. Jeg har uddannet de andre planlæggere hos os i brugen af ROB-EX. Jeg ved det meste og kender programmet i dybden, så hvem skal jeg ellers spørge til råds?”

Du kan også deltage i ROB-EX Brugerdag 2018 – læs mere om dagen og tilmeld dig her 

Erfagruppen ROB-EX brugernetværk

ROB-EX brugernetværket, som Angelina Catastini Rimmen var med til at stifte, er et andet forum til inspiration og videndeling. Erfagruppen mødes omkring fire gange om året hos deltagernes virksomheder og får en introduktion til hinandens produktioner og planlægningsudfordringer. Emnerne skifter fra gang til gang.
”Det plejer at være en god dag, og det er hyggeligt at mødes, efterhånden kommer vi jo til at kende hinanden. Vi udveksler erfaringer og får inspiration,” forklarer Angelina Catastini Rimmen.

Det er især på de fire årlige møder og på ROB-EX Brugerdagen, erfagruppen trækker på hinandens ekspertise – og i LinkedIn-gruppen ROB-EX User 

Læs mere om ROB-EX brugernetværket her

Der er flere måder at holde sig opdateret om planlægning og produktionsstyring

Angelina Catastini Rimmen holder sig løbende opdateret om produktionsstyring, planlægning og ROB-EX gennem nyhedsbreve, på rob-ex.com og LinkedIn-siden

”Det er relevante oplysninger og cases, der kommer fra Novotek Planning Systems, og de er gode til at involvere sig i brugerne,” siger hun.

ROB-EX er et godt værktøj, afslutter Angelina Catastini Rimmen: ”Det var meget det visuelle, vi lagde vægt på i vores virksomhed, da vi valgte ROB-EX. Vi har fået mere gennemsigtighed over, hvad vi har gang i, og vi kan bedre styre vores kapacitet – og følge op på, om vi overholder det, vi skal eller skal justere på vores tider.

Download minihånbog


Alex S. Vestergaard
Senior Solution Specialist, partner

6315 4937
asv@rob-ex.com

Få en snak om dine
udfordringer